Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
17/7/2017 - Ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ειδικής Γραμματείας ΕΤΠΑ & ΤΣ προς τους Δήμους για τη χαρτογράφηση των υποδομών ιαματικού τουρισμού

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας πρόσκλησης χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), που αφορά στην αξιοποίηση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΙΦΠ), το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π., ΕΤΠΑ & ΤΣ προώθησαν προς όλους τους Δήμους της χώρας στοχευμένο ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στόχοι της εν λόγω  έρευνας είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των  ιαματικών φυσικών πόρων (ΙΦΠ) της χώρας, η  χαρτογράφηση των  αναγκών ανάδειξης και αξιοποίησης τους καθώς επίσης και των αναγκών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών.  Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί η Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π., ΕΤΠΑ & ΤΣ, θα συντελέσουν καθοριστικά στην έκδοση της σχετικής αναπτυξιακής πρόσκλησης με την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα στο φθινόπωρο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η  Ελλάδα  διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο υδάτινο ιαματικό δυναμικό σε διαφορετικά περιβάλλοντα  του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, η αναβάθμιση και η προβολή του, αποτελεί στρατηγική ανάγκη. Η ορθή επένδυση στον τομέα του θερμαλισμού, θα συμβάλει στο να αποτελέσουν οι δήμοι που διαθέτουν ιαματικές πηγές, πόλο έλξης για επισκέπτες βρισκόμενους υπό θεραπεία ή που απλώς επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο ένα πρόσθετο διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν για τη χώρα.

Η έρευνα γίνεται με απλό και λειτουργικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμπλήρωσης ερωτηματολογίου και θα έχει διάρκεια έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Η έρευνα γίνεται με απλό και λειτουργικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Οι δήμοι έχουν λάβει από την ηλεκτρονική  διεύθυνση epaneksurvey@mou.gr στις επίσημες ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις σχετικά email (στις 14/7 και στις 7/9) που περιέχουν οδηγίες συμπλήρωσης και τους συνδέσμους που οδηγούν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Όσοι δήμοι έχουν ήδη υποβάλει τις απαντήσεις τους και επιθυμούν να προσθέσουν/τροποποιήσουν στοιχεία, μπορούν να το κάνουν μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης της υποβολής. Οι δήμοι χωρίς ιαματικούς φυσικούς πόρους στην περιοχή τους δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, πρέπει όμως να ενημερώσουν εγγράφως για αυτό την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ.Συνημμένα Αρχεία
Δείτε εδώ το ερωτηματολόγιο
backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης