Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
18/7/2023 - 3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Κέντρα Ικανοτήτων», σχετικά με την τροποποίηση στοιχείων των πράξεων με κωδικό: ΓΓ2CC-0076627 (MIS 5130726), ΓΓ2CC-0077849 (MIS 5130729), ΓΓ2CC-0083215 (MIS 5130744), ΓΓ2CC0094040 (MIS 5130742), ΓΓ2CC-0107547 (MIS 5130736), ΓΓ2CC-0116578 (MIS 5130745), ΓΓ2CC-0131674 (MIS 5130738), ΓΓ2CC-0141299 (MIS 5130739), ΓΓ2CC-0154586 (MIS 5130740) και ΓΓ2CC-0110274 (MIS 5130737).

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 11.375.630,60 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19