Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
23/12/2022 - 28η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε η εικοστή όγδοη (28η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον ενός (1) ερευνητικού έργου/πράξης με δημόσια δαπάνη 818.210,00 ευρώ του B Κύκλου της Δράσης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 602.359.025,35 ευρώ και αφορά το σύνολο των 1.123 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α και Β  Κύκλου).

Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 319.155.413,47 ευρώ αντιστοιχεί στα 574 έργα του Α Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 283.203.611,88 ευρώ αντιστοιχεί στα 549 έργα του Β Κύκλου.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 602,359,025.35 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19