Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
20/6/2022 - Παρουσίαση επιτυχημένου έργου του ΕΠΑνΕΚ από το ΕΚΤ

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει σα κύριο στόχο τις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ' αυτούς τους τομείς.

Προκειμένου να αναδείξει το έργο το ΕΚΤ προβάλει  παραδείγματα και ιστορίες επιτυχίας από έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί με τους πόρους του. Σε αυτό το πλαίσιο επέλεξε να αναδείξει την ατομική επιχείρηση φροντιστηρίου θετικών και θεωρητικών επιστημών «γνώθι σαυτόν» η οποία εδράζεται στη Θεσσαλονίκη και χρηματοδοτήθηκε με τη συμβολή του Ταμείου μέσω της Δράσης του #ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Α΄ κύκλος».

Μπορείτε να δείτε εδώ το αφιέρωμα του ΕΚΤ και να διαβάσετε περισσότερα για την επένδυση εδώ 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19