Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
5/4/2021 - Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ογδόντα επτά (87) εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων της Παρέμβασης ΙΙ, με δημόσια δαπάνη 64.062.487,50 ευρώ.

Δείτε τον συμπληρωματικό Προσωρινό Κατάλογο εδώ

 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης