Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
23/2/2021 - Επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ για την κατάρτιση και πιστοποίηση των μελών του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Η πράξη του ΕΠΑνΕΚ «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» αφορά στην υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Σκοπός της Δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher).  

Οι ωφελούμενοι της Δράσης δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 5.000 καταρτιζόμενοι. Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 9.500.000 ευρώ. 

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής λήγουν στις 28/02/2021. 

 

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο 

Δείτε την ενημερωτική αφίσα

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Δικαιούχος της Δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ).

 

 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης