Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
23/2/2021 - Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών Νο 7/13.01.2021, Νο 8/20.01.2021, Νο 9/27.01.2021 και Νο 10/03.02.2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την εξέταση επιπλέον 46 ενστάσεων.

Ειδικότερα, για επτά (7) επιχειρηματικά σχέδια η Επιτροπή αποδέχεται την ένσταση και εισηγείται την προώθησή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην Απόφαση περιλαμβάνονται και τριάντα εννέα (39) επιχειρηματικά σχέδια για τα οποία η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη των ενστάσεων και τη μη ένταξή τους στη Δράση.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης