Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
25/11/2020 - Ενίσχυση της καινοτομίας στην περιφέρεια με 44 νέες ερευνητικές υποδομές

Σαράντα τέσσερις (44) ερευνητικές υποδομές χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της  Δράσης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», με  προϋπολογισμό 87.160.762,83 ευρώ.

Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας σε περιφέρειες της Ελλάδας με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και η προώθηση της αριστείας μέσω της χρηματοδότησης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Με την υλοποίηση των έργων αυτών ενισχύεται η απασχόληση με ποιοτικές θέσεις εργασίας παρεμποδίζοντας το brain drain και αξιοποιώντας υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό δυναμικό. Οι περιφέρειες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις είνα οι: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο.

Προκειμένου να ενταχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός επενδύσεων σε αυτή τη στρατηγικού χαρακτήρα δράση, για την ανάπτυξη της χώρας, πραγματοποιήθηκε  αύξηση του αρχικού της προϋπολογισμού της Πρόσκλησης με περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ. 

Τα έργα θα πραγματοποιηθούν από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, μεμονωμένα ή σε δίκτυα, που έχουν έδρα ή παράρτημα στις επιλέξιμες περιφέρειες καθώς και από Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς και θα εξυπηρετούν το πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), της κάθε περιφέρειας-στόχου.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της Δράσης, θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων,  συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην γενική αναβάθμιση της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας της χώρα μας. 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης