Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
3/11/2020 - Αφιέρωμα του Fi-compass στην επιτυχημένη πορεία του EquiFund

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund) το οποίο στηρίζει με επιτυχία τη καινοτόμο επιχειρηματικότητα, παρουσιάστηκε ως περίπτωση μελέτης (case study) από το FI-Compass, την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που παρουσιάζει και συμβουλεύει αναφορικά με τα επενδυτικά εργαλεία των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων.

Συγκεκριμένα σε μια αναλυτική αναφορά, παρουσιάζεται όλη η πορεία του Ταμείου και ο τρόπος λειτουργίας του καθώς και οι επιτυχίες του μέχρι το 2019. Επίσης σε σύντομα βίντεο δίνουν σχετικές συνεντεύξεις οι: κα Αγγελική Φέτση, Προϊστάμενη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και μέλος του High Council του EquiFund, ο κος. Hubert Cottogni, Director of Mandate Management, του European Investment Fund καθώς και στελέχη από funds που συμμετέχουν και επιχειρήσεις.

Η επενδυτική πλατφόρμα EquiFund χρηματοδοτείται με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ, με 60 εκατ. ευρώ  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), με 40 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ - Junker Plan) και θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η πρωτοβουλία έχει αγγίξει τα 488 εκατ. ευρώ διαθέσιμων πόρων.

Δείτε την παρουσίαση από το Fi-Compass.

Δείτε τις συνεντεύξεις στελεχών των συμμετεχόντων φορέων, των funds και των ωφελούμενων

Συνέντευξη προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για το EquiFund


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19