Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
21/10/2020 - Λογισμικό εταιρίας χρηματοδοτούμενης από το EquiFund επιλέχθηκε από τον φορέα διαχείρισης συγκοινωνιών του Λονδίνου

Το λογισμικό της Ελληνικής εταιρίας ΤΕΚΜΟΝ επιλέχθηκε από τον οργανισμό TfL (Transport for London), τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τον συντονισμό των δημόσιων μεταφορών στο Λονδίνο  και  αξιοποιείται για remote briefing (ενημέρωση εργασιών εξ Άαποστάσεως) από τους 1500 εργαζόμενους που εκτελούν εργασίες συντήρησης του London Underground.

Στην ΤΕΚΜΟΝ είχε επενδύσει το  Venture Capital  Uni.Fund το οποίο αποτελεί ένα από τα Funds που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund). Oι πόροι του Ταμείου προέρχονται από το ΕΠΑνΕΚ (Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Ιωάννινα και απασχολεί 10 εργαζομένους στα Ιωάννινα και την Αθήνα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την εταιρία εδώ

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Tύπου αναφορικά με την συνεργασία με το TfL


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19