Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
29/9/2020 - Ανακοίνωση Β κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με αύξηση προϋπολογισμού

Ανακοινώθηκε ο Β' κύκλος για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, με την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο κύκλων του Ταμείου ανέρχονται πλέον σε 1,78 δισ ευρώ.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Β' κύκλο του Ταμείου θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Μέσω του Ταμείου θα αποδοθούν εγγυημένα δάνεια κεφάλαια κίνησης προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Σημειώνεται ότι στον Β' κύκλο, στόχος είναι το 75-90% των νέων δανείων να δοθεί αποκλειστικά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από τη πανδημία.

Υπολογίζεται ότι το σύνολο των δανείων που θα δοθούν αθροιστικά και με τους δύο κύκλους έως το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο email: covid.guarantee@etean.com.gr και στο τηλέφωνο 210-7450400, καθώς και με την τράπεζα της επιλογής τους.


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
«E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Estiasi

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης