Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Σεμινάριο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ στα στελέχη ερευνητικών φορέων [4/5/2018]


Στις 7- 8 Μαΐου 2018  η ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, διοργανώνουν  διήμερο σεμινάριο  στη Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο έχει θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ» και απευθύνεται στα στελέχη (Επιστημονικούς Υπεύθυνους και προσωπικό των Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών φορέων, που υλοποιούν έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προσκλήσεων «031 - Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ)  και «039 - Δράση Ενίσχυσης Ερευνητικών Υποδομών».

Το σεμινάριο θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στη Θέρμη, Θεσσαλονίκη.


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19