Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του ΕΠΑνΕΚ στο «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας (9-11 Μαρτίου 2018, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών) [13/3/2018]


Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συμμετείχε στο «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας», στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με θέμα: "Ξεκινώντας την επιχείρησή σου – Ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης", όπου παρουσιάστηκε από εκπρόσωπό μας, αναλυτικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", οι ανοικτές δράσεις του και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους προσπάθεια.

Η συζήτηση  προσέφερε μια σημαντική ευκαιρία να γνωρίσουν οι νέοι επιχειρηματίες τις προοπτικές που ανοίγονται μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, για την υλοποίηση των                                                                                επιχειρηματικών τους σχεδίων.


Επιστροφή