Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 9-17 Σεπτεμβρίου 2017 [25/9/2017]


Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συμμετείχε με επιτυχία στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Οι 1500 εκθέτες που συμμετείχαν καθώς και η προσέλευση περισσότερων από 260.000 επισκεπτών, την καθιστά την μεγαλύτερη της δεκαετίας. 

Στο ειδικό stand για το ΕΠΑνΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε δια ζώσης με τη συμβολή έντυπου και ψηφιακού υλικού πλήθος κόσμου για τις ανοιχτές και μελλοντικές δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014- 2020), καθώς και για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, τα οποία αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας . Επίσης έγινε αναλυτική παρουσίαση του ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού, «Escrow Account»,  που θα συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της ρευστότητας  των δικαιούχων  κατά τη διάρκεια  υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Συνημμένα Αρχεία
Έντυπο Υλικό
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19