Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Ο Υπερυπολογιστής ARIS - μέσα στους 500 ισχυρότερους του κόσμου- άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο του #EUinMyRegion [6/6/2017]


Στόχος του ΕΔΕΤ ήταν να φέρει το κοινό σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προσφέρει στους επισκέπτες  ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνατότητες μίας από τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά υποδομές για την υλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. 'Ανθρωποι κάθε ηλικίας προσήλθαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου φιλοξενείται το υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS του ΕΔΕΤ και πληροφορήθηκαν για τις υπολογιστικές και αποθηκευτικές δυνατότητες της υποδομής, μέσα από μία διαδραστική ξενάγηση και επίδειξη του εξοπλισμού από τα στελέχη του ΕΔΕΤ.

Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων ήταν 91: φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου, στελέχη του Δημόσιου Τομέα, στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα με ενδιαφέρον για χρήση υπερυπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών, και μαθητές δημοτικού. Η ξενάγηση κέρδισε το ενδιαφέρον όλων και έγιναν πολλές ερωτήσεις που αφορούσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητές του συστήματος, το είδος των εφαρμογών που υλοποιεί και τον τρόπο πρόσβασης στο σύστημα, και πολλά άλλα.

 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «PRACE-GR - Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», με συγχρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής, που υλοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19