Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

"Passion Extreme Light" – Ανοιχτή Ομιλία του Καθ. Gerard Mourou, Νόμπελ Φυσικής 2018 – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης, 20.05.2019 #Euinmyregion [14/5/2019]


Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, ο Καθηγητής Gerard Mourou, Nobel Φυσικής 2018 θα επισκεφτεί το ΙΤΕ (FORTH) και τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HELLAS CH, ως προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ και του συντονιστή της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HELLAS-CH.  Θα πραγματοποιηθεί ομιλία ανοιχτή στο κοινό με τίτλο"Passion Extreme Light".

Η ομιλία αφορά τις ισχυρές δέσμες ακτινοβολίας λέιζερ, οι οποίες έδωσαν νέα διάσταση στην εμβάθυνση της γνώσης για τον κόσμο και τη διαμόρφωσή του.  Το 1985 ο Gérard Mourou και η φοιτήτριά του Donna Strickland κατάφεραν να δημιουργήσουν παλμούς λέιζερ υψηλής έντασης και υπερβραχείας χρονικής διάρκειας, χωρίς να καταστρέψουν το ενεργό υλικό ενίσχυσης. Αρχικά αύξησαν τη διάρκεια του παλμού έτσι ώστε να μειωθεί η ισχύς κορυφής και, αφού ενίσχυσαν τον παλμό, τον συμπίεσαν χρονικά.  Με αυτόν τον τρόπο η ένταση του παλμού αυξάνεται δραματικά.  Η Ενίσχυση Χρονικά Διευρυμένων Παλμών (Chirped Pulse Amplification –CPA) έχει πολλές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαθλαστικής χειρουργικής.

Η εκδήλωση του ΙΤΕ εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας "Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 – Europe in My Region 2019" (#EUinMyRegion).  

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)» και έχει ενισχυθεί στο πλαίσιο της Δράσης Ενίσχυσης των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας.  Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Ημερομηνία: 20/05/2019, Ώρα: 13:00 

Χώρος:  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH), Αμφιθέατρο ΙΤΕ, Νικ.Πλαστήρα 100, Βασσιλικά Βουτών, Ηράκλειο, -ΤΚ 70013

Ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: https://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=28&i=1518

#EUinmyregion


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19