Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η καθοριστική συμβολή του ΕΠΑνΕΚ στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης COVID19

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020) αναδείχθηκε σε έναν σημαντικό  πυλώνα πάνω στον οποίο βασίστηκαν οι περισσότερες πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων  απέναντι στη πανδημική κρίση του COVID-19.

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο την ευελιξία που προσέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη – μέλη για την αξιοποίηση  των πόρων της Ένωσης και όσους πόρους δεν είχαν ακόμα διατεθεί, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ, σχεδίασαν και ενεργοποίησαν μια σειρά από σημαντικά εργαλεία τα οποία εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 παρέχοντας την πολύτιμη και αναγκαία συνδρομή των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων στις επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα μέσω του ΕΠΑνΕΚ ενεργοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία:

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος) προϋπολογισμού 34.000.000 ευρώ. 

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές προϋπολογισμού 26.000.000 ευρώ. 

Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ. 

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ. 

E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β κύκλος) προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ. 

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 350.000.000 ευρώ. 

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ. 

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ. 

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ προϋπολογισμού 330.000.000 ευρώ.

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ. 

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος) προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ. 

 E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος προϋπολογισμού 80.000.000 ευρώ.

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ. 

- Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 προϋπολογισμού 750.000.000 ευρώ

- Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Α & Β κύκλος) συνολικού προϋπολογισμού 900.000.000 ευρώ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (E Κύκλος) συνολικού προϋπολογισμού 810.000.000 ευρώ

- Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000.000 ευρώ (1 δισ. ευρώ από τον Α' κύκλο, 780 εκατ. ευρώ από τον Β' κύκλο και 220 εκατ. ευρώ από τον Γ' κύκλο της Δράσης).

- Ανασχεδιάστηκε το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με την εισαγωγή του Υποπρογράμματος 3 και 4, σχετικά με την παροχή κεφαλαίων κίνησης άτοκα, με επιδότηση επιτοκίου στο 100% για δύο χρόνια, λόγω πανδημίας COVID-19. Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγχρηματοδοτούμενου ταμείου ανέρχεται πλέον στο ποσό του 1.003.300.000 ευρώ. Αντίστοιχα αυξάνονται και οι διαθέσιμοι πόροι για τη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», οι οποίοι ανέρχονται σε 989.253.800 ευρώ, διαμορφώνοντας τα συνολικά συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ-Τραπεζών και για τα τέσσερα υποπρογράμματα σε περίπου 2,3 δις ευρώ (EAT: 1,003 δις ευρώ – Τράπεζες: 1,297 δις ευρώ). 

Παράλληλα πολλές επιχειρήσεις και φορείς, οι οποίοι υπήρξαν δικαιούχοι Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ αξιοποίησαν τους πόρους και την στήριξη του Προγράμματος  δημιουργώντας νέα προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες που σχετίζονταν με την πανδημία προσαρμοζόμενες στις νέες συνθήκες.

Δείτε παρακάτω συγκεκριμένες πρωτοβουλίες των δικαιούχων του ΕΠΑνΕΚ:

 

Εταιρείες που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης


Εταιρείες που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης

PEBBLE (πρώην Iris): Μια καινοτόμος φορητή συσκευή που ανιχνεύει τον Covid-19 [19/1/2021]


Η BIOPIX DNA Technology P.C. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 με στόχο τη διάθεση μοριακών διαγνωστικών εργαλείων σε όσους τα έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητά τους, τη χώρα διαμονής και το επίπεδο εκπαίδευσης τους.

Η BIOPIX-T αναπτύσσει και κατασκευάζει την IRIS, μια πρωτοποριακή φορητή διαγνωστική συσκευή μοριακού ελέγχου (DNA,RNA) η οποία μπορεί να ανιχνεύσει  μολυσματικές  ασθένειες όπως η γρίπη και ο COVID-19 καθώς και μεταλλάξεις (καρκινικών ή καρδιαγγειακών) για τη χορήγηση φαρμάκων. Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά μια καινοτόμος συσκευή μπορεί να παρέχει ποσοτική πληροφορία σε πραγματικό χρόνο από μία χρωματομετρική αντίδραση LAMP (qcLAMP) - η οποία ήταν έως πρότινος μία μέθοδος που παρείχε μόνο ποιοτική πληροφορία.

Τόσο η ευαισθησία, όσο και η αξιοπιστία και η ταχύτητα είναι αντίστοιχη με διαγνωστικά μηχανήματα εργαστηρίου, σε κόστος εξίσου χαμηλό με άλλες φορητές συσκευές που δεν παρέχουν ποσοτική πληροφορία σε πραγματικό χρόνο.  Μεγάλο προσόν της συσκευής είναι το εύχρηστο πρωτόκολλο λειτουργίας της καθώς και η γρήγορη ανάλυση, που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά, επιτρέποντας τη χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό, στο σημείο ενδιαφέροντος σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος της προετοιμασίας του δείγματος και η μέτρηση του αποτελέσματος χωρίς επιπλέον στάδια, οπότε σε λιγότερο χρόνο έχουμε περισσότερα δείγματα.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατασκευάζεται με τη χρήση τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) και επικοινωνεί με όλες τις έξυπνες συσκευές που χρησιμοποιούν Android λειτουργικό.

Η BIOPIX-T αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταφοράς τεχνολογίας από τον ερευνητικό στον επιχειρηματικό τομέα.  Η βασική τεχνογνωσία αναπτύχθηκε εντός του Ελληνικού Ινστιτούτου Μοριακής Τεχνολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, του οποίου αποτελεί και τεχνοβλαστό (spin-off).

Η χρηματοδότηση του Horizon 2020 απονεμήθηκε στην κοινοπραξία (όπου μετέχουν τρία Πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ευρώπης και μια φαρμακευτική εταιρεία της Νοτίου Αφρικής) για την άμεση ολοκλήρωση των απαραίτητων πιστοποιήσεων και ακολούθως τη διάθεση της συσκευής και των συνοδευτικών τεστ για την ανίχνευση της Γρίπης και του Κορωνοϊού στην αγορά. Σε αυτή την κοινοπραξία συμμετέχει και ως συνεργάτης και προμηθευτής η EnzyQuest, άλλη μια νεοφυής εταιρεία παραγωγής ενζύμων η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το Unifund.

Ταυτόχρονα, τον Σεπτέμβριο του 2020 η εταιρία χρηματοδοτήθηκε και από την  Metavallon Venture Capital, σε συνδυασμό με Έλληνες ιδιώτες επενδυτές από το χώρο της υγείας.  Η Metavallon VC, αποτελεί ένα από τα funds του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Πέραν της ανάπτυξης προϊόντων, η εταιρία θα συνεχίσει να παράγει βασική έρευνα και να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με στόχο να εισέλθει στην αγορά των «σημείων φροντίδας» για τις μολυσματικές ασθένειες στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Από τον Ιανουάριο του 2021, η συσκευή Iris μετονομάστηκε σε Pebble και επανασχεδιάστηκε για λόγους εργονομίας και προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή σε μεγάλους αριθμούς. Ενώ η αρχή λειτουργίας της παραμένει η ίδια, έγινε επανασχεδιασμός της εφαρμογής μέσω της οποίας γίνεται ο χειρισμός του Pebble και αναπτύχθηκε το cloud στο οποίο θα αποθηκεύονται τα αποτελέσματα. 

Ιστοσελίδα: www.biopix-t.com 

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19