Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νέα και Ενδιαφέροντα

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129   >

30/10/2012 - Αποτελέσματα του Προγράμματος:«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας, 2012-2014»

Στο πλαίσιο της προκήρυξης  της Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας  2012- 2014 υποβλήθηκαν συνολικά 99 προτάσεις στην ελληνική πλευρά και 86 στην Κινεζική. Μετά από σύγκριση των καταλόγων των προτάσεων διαπιστώθηκε ότι οι κοινά υποβληθείσες προτάσεις ανέρχονται σε 80 (19 ελληνικές δεν υποβλήθηκαν στην κινεζική πλευρά και  6 κινεζικές δεν υποβλήθηκαν στην ελληνική).

Από ελληνικής πλευράς οι προτάσεις υποβλήθηκαν  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΕΤ  μέσω της  οποίας πραγματοποιήθηκε  και η αξιολόγησή τους με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων  και θεματικών επιτροπών. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων από  κινεζικής και ελληνικής πλευράς  και των διαπραγματεύσεων, εγκρίθηκε από κοινού η χρηματοδότηση  15 έργων που συγκέντρωσαν τις  υψηλότερες βαθμολογίες και αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Παράλληλα συμφωνήθηκε η από κοινού διαμόρφωση καταλόγου επιλαχουσών προτάσεων και η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησής τους.

moreπερισσότερα...

30/10/2012 - Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης “Doing Business Report” της Παγκόσμιας Τράπεζας
moreπερισσότερα...

29/10/2012 - Εισήγηση του ΥΠΑΝΥΠ Κ.Χατζηδάκη στην ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης απηύθυνε ομιλία σήμερα σε ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).  

Ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης του υπουργού:

moreπερισσότερα...

29/10/2012 - Oλοκλήρωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
moreπερισσότερα...

23/10/2012 - Εγκύκλιος ΥΠΑΝΥΠ Κ. Χατζηδάκη για επιτάχυνση απορρόφησης του ΕΣΠΑ
moreπερισσότερα...

23/10/2012 - Βελτίωση της κατάταξης της ελληνικής οικονομίας στην ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ανταγωνιστικότητα
moreπερισσότερα...

22/10/2012 - Ο επίτροπος κ. Johannes Hahn επισκέπτεται την Ελλάδα για να δώσει ώθηση στα περιφερειακά ταμεία ως εργαλείο για την ανάκαμψη

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, επισκέφτηκε στις 19/10/12 την Ελλάδα για να καθορίσει τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο χρήσης των περιφερειακών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσου για την ανάπτυξη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο κ. Hahn συνάντησε στην Αθήνα τους περιφερειάρχες των 13 περιφερειών της χώρας για να τους εξηγήσει τα σημεία στα οποία, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί αποτελεσματικότερα να επικεντρώσει τις προσπάθειές της η Ελλάδα κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 και να επισημάνει τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί προσοχή προκειμένου να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα υπάρχοντα κονδύλια.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί την αφετηρία συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των προγραμμάτων και τα σημεία επικέντρωσης των επενδύσεων.

Οι βασικές προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο θα επικεντρωθούν πιθανότατα στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε τομείς όπου θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης των περιφερειακών ταμείων.

Ο κ. Hahn θα παροτρύνει τις περιφέρειες να εντοπίσουν και να αναπτύξουν επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς στους οποίους οι ελληνικές περιφέρειες διαθέτουν ήδη συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η μεταποίηση ειδών διατροφής και η υδατοκαλλιέργεια. Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μελλοντική περιφερειακή πολιτική: Επικέντρωση σε λιγότερες προτεραιότητες που συνδέονται με σαφέστερους στόχους και όρους.

Στο πιο άμεσο μέλλον οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός φιλικού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος που να ευνοεί τις επενδύσεις, στη βελτίωση της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, στην ενθάρρυνση της καινοτομίας με την εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά, και στην ολοκλήρωση των βασικών δικτύων υποδομής (ευρυζωνική κάλυψη αγροτικών και αστικών περιοχών, επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτοκινητόδρομοι, διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων). Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα έχει μια εκσυγχρονισμένη δημόσια διοίκηση, ικανή να υποστηρίξει μια νέα σύγχρονη οικονομία. Όσον αφορά τα 181 από κοινού συμφωνηθέντα έργα προτεραιότητας για τη χώρα, ο κ. Hahn θα παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να επιταχύνουν τις προσπάθειες αξιοποίησης των κονδυλίων για την επίτευξη των απολύτως αναγκαίων στόχων απασχόλησης και ανάπτυξης.

Διαβάστε αναλυτικά την ομιλία του Επιτρόπου κ. Hahn (στα Αγγλικά)

moreπερισσότερα...

11/10/2012 - Συνέντευξη Τύπου «Έξι Πρωτοβουλίες για το ΕΣΠΑ», Εισήγηση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Στρατηγικός μας στόχος είναι μια ποσοτική, ποιοτική και διοικητική βελτίωση ως προς τη διαχείριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Για να πετύχουμε καλύτερους ρυθμούς απορρόφησης, περιορισμό της γραφειοκρατίας και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα κοινοτικά προγράμματα. Πρόκειται, άλλωστε, για μία από τις δέκα διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

moreπερισσότερα...

11/10/2012 - Πρόγραμμα εκδηλώσεων παρουσίασης του Προγράμματος Συμβουλευτικής και Επανακατάρτισης Ανέργων που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Παρουσίαση του Προγράμματος «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων - ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών», στις 8 Περιφέρειες αμιγούς στόχου 1 και στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου της χώρας.

Το πρόγραμμα αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους:

  • Λιανικού Εμπορίου
  • Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων
  • Κατασκευών – Δομικών Υλικών

Για περισσότερες πληροφορίες και για αίτηση συμμετοχής επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

www.eede.gr


www.defteriefkairia-eede.gr

moreπερισσότερα...

10/10/2012 - Οι Νικητές του Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου»

Στις 9 Οκτωβρίου 2012, ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Johannes Hahn, παρέδωσε τα βραβεία στους νικητές του Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου».

Οι νικητές είναι τέσσερις τυχεροί από την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Πολωνία οι οποίοι κέρδισαν ψηφιακό φωτογραφικό εξοπλισμό αξίας  1.000 EUR και ένα ταξίδι για δυο στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια των Open Days.

Δείτε τις φωτογραφίες που κέρδισαν

moreπερισσότερα...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129   >


infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης