Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νέα και Ενδιαφέροντα
22/10/2012 - Ο επίτροπος κ. Johannes Hahn επισκέπτεται την Ελλάδα για να δώσει ώθηση στα περιφερειακά ταμεία ως εργαλείο για την ανάκαμψη

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, επισκέφτηκε στις 19/10/12 την Ελλάδα για να καθορίσει τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο χρήσης των περιφερειακών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσου για την ανάπτυξη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο κ. Hahn συνάντησε στην Αθήνα τους περιφερειάρχες των 13 περιφερειών της χώρας για να τους εξηγήσει τα σημεία στα οποία, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί αποτελεσματικότερα να επικεντρώσει τις προσπάθειές της η Ελλάδα κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 και να επισημάνει τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί προσοχή προκειμένου να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα υπάρχοντα κονδύλια.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί την αφετηρία συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των προγραμμάτων και τα σημεία επικέντρωσης των επενδύσεων.

Οι βασικές προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο θα επικεντρωθούν πιθανότατα στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε τομείς όπου θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης των περιφερειακών ταμείων.

Ο κ. Hahn θα παροτρύνει τις περιφέρειες να εντοπίσουν και να αναπτύξουν επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς στους οποίους οι ελληνικές περιφέρειες διαθέτουν ήδη συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η μεταποίηση ειδών διατροφής και η υδατοκαλλιέργεια. Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μελλοντική περιφερειακή πολιτική: Επικέντρωση σε λιγότερες προτεραιότητες που συνδέονται με σαφέστερους στόχους και όρους.

Στο πιο άμεσο μέλλον οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός φιλικού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος που να ευνοεί τις επενδύσεις, στη βελτίωση της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, στην ενθάρρυνση της καινοτομίας με την εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά, και στην ολοκλήρωση των βασικών δικτύων υποδομής (ευρυζωνική κάλυψη αγροτικών και αστικών περιοχών, επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτοκινητόδρομοι, διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων). Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα έχει μια εκσυγχρονισμένη δημόσια διοίκηση, ικανή να υποστηρίξει μια νέα σύγχρονη οικονομία. Όσον αφορά τα 181 από κοινού συμφωνηθέντα έργα προτεραιότητας για τη χώρα, ο κ. Hahn θα παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να επιταχύνουν τις προσπάθειες αξιοποίησης των κονδυλίων για την επίτευξη των απολύτως αναγκαίων στόχων απασχόλησης και ανάπτυξης.

Διαβάστε αναλυτικά την ομιλία του Επιτρόπου κ. Hahn (στα Αγγλικά)


backεπιστροφήinfoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης