Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νέα και Ενδιαφέροντα
29/10/2012 - Oλοκλήρωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ

Με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν και υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 24/10/2012 οι εκδηλώσεις ενημέρωσης των επενδυτών για τα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ- στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ΕΦΕΠΑΕ.

Στη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρος Σκοτίδας και η Υπεύθυνη των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» κα. Γαλάτεια Κεσσανίδου, ανέλυσαν τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς το έργο τους χωρίς καθυστερήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα, επισήμαναν ότι τόσο οι έλεγχοι των έργων, όσο και οι καταβολές της επιχορήγησης γίνονται πολύ γρήγορα, καθώς οι πόροι του προγράμματος είναι ήδη εξασφαλισμένοι, αρκεί οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα ελέγχου του έργου τους, με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί.

Από τη μεριά τους, οι επενδυτές, έθεσαν στους κ. Σκοτίδα και κα. Κεσσανίδου ερωτήματα που αφορούσαν στα παραδοτέα και παραστατικά που πρέπει να τηρούν για τις δαπάνες που υλοποιούν, καθώς επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διάρκεια υλοποίησης του έργου τους.

Επισημαίνεται ότι οι εκδηλώσεις ενημέρωσης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ ξεκίνησαν στις 1/10/2012. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επτά (7) εκδηλώσεις (τρείς(3) στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και τέσσερις (4) στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας).

Κλείνοντας αυτόν το κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρος Σκοτίδας δήλωσε «Για την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ η ενημέρωση των επιχειρήσεων για την ορθή και επιτυχή υλοποίηση του έργου τους είναι πρωταρχικής σημασίας. Όπως δήλωσα σε όλες τις επιχειρήσεις η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ έχει επιτύχει μέχρι σήμερα οι εκταμιεύσεις να γίνονται άμεσα και χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις. Τα λεφτά υπάρχουν και είναι εξΆ αρχής εξασφαλισμένα. Απομένει στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τα έργα τους σύμφωνα με τις οδηγίες που συνεχώς τους αποστέλλουμε. Από τη μεριά μας κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να στηρίξουμε τα έργα και τις ίδιες της επιχειρήσεις. Παράλληλα επισημαίνω ότι θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθειά μας, καθιερώνοντας σε εύλογα χρονικά διαστήματα αντίστοιχες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων που διαχειριζόμαστε. Στην κατεύθυνση αυτή προγραμματίζουμε στο επόμενο διάστημα ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις επιχειρήσεις και όσους έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ».

 


backεπιστροφήinfoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης