Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νέα και Ενδιαφέροντα
30/10/2012 - Αποτελέσματα του Προγράμματος:«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας, 2012-2014»

Στο πλαίσιο της προκήρυξης  της Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας  2012- 2014 υποβλήθηκαν συνολικά 99 προτάσεις στην ελληνική πλευρά και 86 στην Κινεζική. Μετά από σύγκριση των καταλόγων των προτάσεων διαπιστώθηκε ότι οι κοινά υποβληθείσες προτάσεις ανέρχονται σε 80 (19 ελληνικές δεν υποβλήθηκαν στην κινεζική πλευρά και  6 κινεζικές δεν υποβλήθηκαν στην ελληνική).

Από ελληνικής πλευράς οι προτάσεις υποβλήθηκαν  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΕΤ  μέσω της  οποίας πραγματοποιήθηκε  και η αξιολόγησή τους με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων  και θεματικών επιτροπών. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων από  κινεζικής και ελληνικής πλευράς  και των διαπραγματεύσεων, εγκρίθηκε από κοινού η χρηματοδότηση  15 έργων που συγκέντρωσαν τις  υψηλότερες βαθμολογίες και αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Παράλληλα συμφωνήθηκε η από κοινού διαμόρφωση καταλόγου επιλαχουσών προτάσεων και η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησής τους.


31/10/2012 Πίνακας Αποτελεσμάτων του Προγράμματος
backεπιστροφήinfoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης