Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων


Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και στους κατά τόπους εταίρους του:


Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠΑνΕΚ - ΕΦΕΠΑΕ

Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ)

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Διαχειριστική)

Εταιρεία Στήριξης & Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης (Αναπτυξιακή Κρήτης)

Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ - Οικονομική Συμβουλευτική Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΔΕΠ)

Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ)

Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης- Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ)