Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενημερωτικό Υλικό


22/6/2017 | Επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (media kit)

Πληροφοριακό Υλικό


Κατεβάστε όλο το πληροφοριακό υλικό

8/6/2017 | Πληροφοριακό Γράφημα (infographic)

Πληροφοριακό Γράφημα (infographic)8/6/2017 | Σύνοψη της ΔράσηςΣύνοψη της Δράσης