Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας με το ερώτημα που αφορά την Προκήρυξη «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)»

(η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο * είναι υποχρεωτική).

Περιφέρεια (*):

Ονομα (*):

Ιδιότητα:

Τηλέφωνο:

Email (*):

Ερώτημα (*):