Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οδηγός ΠροκήρυξηςΣυνημμένα Αρχεία
26/3/2018 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων (1η περίοδος υποβολών) [Νέο αρχείο]
13/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης για την δεύτερη περίοδο υποβολής
13/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης για την τρίτη περίοδο υποβολής
12/2/2018 Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών για τη Δράση
2/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης
22/1/2018 ΦΕΚ & Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης
4/8/2017 Έγκριση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
4/8/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
24/7/2017 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις
8/6/2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
4/8/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Επιλέξιμοι ΚΑΔ (σε excel)
4/8/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI – Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για τη Δράση (σε word)
8/6/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τη Συμμετοχή σε άλλα Προγράμματα (σε word)