Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οδηγός ΠροκήρυξηςΣυνημμένα Αρχεία
3/9/2020 'Ενατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
30/6/2020 'Ογδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
11/6/2020 Απόφαση άρσης της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ
26/5/2020 Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
20/5/2020 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
24/3/2020 Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ
17/3/2020 Έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
19/2/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
6/2/2020 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
16/12/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης (3η περίοδος υποβολών)
14/11/2019 Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και Κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση - 3η περίοδος υποβολών
12/11/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης (2η περίοδος υποβολών)
15/10/2019 Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και Κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση - 2η περίοδος υποβολών
19/7/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης - 1η περίοδος υποβολών
14/6/2019 Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση - 1η περίοδος υποβολής
17/4/2019 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
12/4/2019 Νέοι Κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων του Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης για την 1η, την 2η και την 3η Περίοδο Υποβολών της Δράσης
3/4/2019 Αύξηση προϋπολογισμού – Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
1/3/2019 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
7/12/2018 Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης
22/11/2018 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων της 2ης περιόδου υποβολής
14/11/2018 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων της 1ης περιόδου υποβολής
18/10/2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων της 1ης περιόδου υποβολής
27/7/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση για τη 3η περίοδο υποβολής
17/7/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση για τη 2η περίοδο υποβολής
8/6/2018 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων (3η περίοδος υποβολών)
25/5/2018 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων (2η περίοδος υποβολών)
17/5/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ενταξης στη Δράση για την 1η περίοδο υποβολής
26/3/2018 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων (1η περίοδος υποβολών)
13/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης για την δεύτερη περίοδο υποβολής
13/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης για την τρίτη περίοδο υποβολής
12/2/2018 Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών για τη Δράση
2/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης
22/1/2018 ΦΕΚ & Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης
4/8/2017 Έγκριση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
4/8/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
24/7/2017 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις
8/6/2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
4/8/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Επιλέξιμοι ΚΑΔ (σε excel)
4/8/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI – Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για τη Δράση (σε word)
8/6/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τη Συμμετοχή σε άλλα Προγράμματα (σε word)