Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οδηγός ΠροκήρυξηςΣυνημμένα Αρχεία
7/12/2018 Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης [Νέο αρχείο]
22/11/2018 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων της 2ης περιόδου υποβολής
14/11/2018 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων της 1ης περιόδου υποβολής
18/10/2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων της 1ης περιόδου υποβολής
27/7/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση για τη 3η περίοδο υποβολής
17/7/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση για τη 2η περίοδο υποβολής
8/6/2018 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων (3η περίοδος υποβολών)
25/5/2018 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων (2η περίοδος υποβολών)
17/5/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ενταξης στη Δράση για την 1η περίοδο υποβολής
26/3/2018 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων (1η περίοδος υποβολών)
13/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης για την δεύτερη περίοδο υποβολής
13/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης για την τρίτη περίοδο υποβολής
12/2/2018 Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών για τη Δράση
2/2/2018 Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης
22/1/2018 ΦΕΚ & Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης
4/8/2017 Έγκριση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
4/8/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
24/7/2017 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις
8/6/2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
4/8/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Επιλέξιμοι ΚΑΔ (σε excel)
4/8/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI – Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για τη Δράση (σε word)
8/6/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τη Συμμετοχή σε άλλα Προγράμματα (σε word)