Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Απολογισμός ενημερωτικής εκδήλωσης για τους δυνητικά δικαιούχους του Προγράμματος στην Πάτρα, Επιμελητήριο Αχαΐας [10/12/2013]


Την εκδήλωση παρακολούθησαν 80 καταγεγραμμένοι δυνητικά δικαιούχοι. Στην διάρκεια της εκδήλωσης στελέχη της Διαχειριστικής ανάλυσαν τις προϋποθέσεις για την οριστική ένταξη των δυνητικά εντασσόμενων εγκεκριμένων έργων και δόθηκαν οδηγίες για την υλοποίηση τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, καθώς και οι εκπρόσωποι της Τράπεζα Πειραιώς κ. Δημουλάς και κ. Σταυρόπουλος αναφέρθηκαν στις δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, παρουσίασαν την νέα πρόταση που συμβάλει στην ενίσχυση των επενδύσεων, με την έκδοση εγγυητικών επιστολών τάξεως του 50% μίας και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες με το τραπεζικό σύστημα είναι μείζον.


Επιστροφή