Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Απολογισμός ενημερωτικής εκδήλωσης για τους δυνητικά δικαιούχους του Προγράμματος στην Τρίπολη, Επιμελητήριο Αρκαδίας [13/12/2013]


Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, στις 6.30 το απόγευμα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για τους δυνητικά δικαιούχους του προγράμματος, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά οι δυνητικά εντασσόμενες επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναλυτική παρουσίαση, από στελέχη της Διαχειριστικής των προϋποθέσεων για την οριστική ένταξη των δυνητικά εντασσόμενων εγκεκριμένων έργων και δόθηκαν οδηγίες για την υλοποίηση τους.

Εκπρόσωπος από την Τράπεζα Πειραιώς ο κ. Δημουλάς αναφέρθηκε στις δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα παρουσίασε την νέα πρόταση που συμβάλει στην ενίσχυση των επενδύσεων, με την έκδοση εγγυητικών επιστολών τάξεως του 50% μίας και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες με το τραπεζικό σύστημα είναι μείζον.

Η ενημέρωση αυτή διενεργείται σε συνέχεια της υπ' αρ. 7780/1996/Α2/30-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία, πέραν των άμεσα ενταγμένων έργων του Προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ, παρασχέθηκε επιπλέον η δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα, τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50.


Επιστροφή