Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Απολογισμός εκδήλωσης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος Ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Σάμο, Επιµελητήριο Σάµου [8/1/2014]


Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράµµατος «Ενίσχυση ΜµΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου & Υπηρεσιών» στην Αίθουσα Εκδηλώσεων τουΕπιµελητηρίου Σάµου στη Σάµο, η οποία αφορούσε στους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράµµατος και στις δυνατότητες χρηµατοδότησής τους µέσω των υφισταµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Επιµελητήριο Σάµου και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία, Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), η οποία αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ. 

Την παρουσίαση του προγράµµατος και των χρηµατοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ πραγµατοποίησε ο κ ∆ηµήτριος Ίσαρης, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ. 

Στην εκδήλωση δόθηκαν διευκρινίσεις στα ερωτήµατα που ακολούθησαν τις παρουσιάσεις και έγινε συζήτηση για πολλά θέµατα, όπως: 

  • ορθοί τρόποι εξόφλησης δαπανών, 
  • υλοποίηση φυσικού αντικειµένου, 
  • υλοποίηση οικονοµικού αντικειµένου, 
  • αυστηρότητα όρων ένταξης για δυνητικά δικαιούχους. 

Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε ο κ. ∆ηµήτριος Καλογήρου, στέλεχος του Επιµελητηρίου Σάµου


Επιστροφή