Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Προσκλήσεις
Αποτελέσματα Αναζήτησης:

Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ανάκληση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «Κατασκευή ΚΥΤ Νέας Σάντας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
moreπερισσότερα...

«Καλωδιακές γραµµές 150 KV Υ/Σ Ηράκλειο Ι - Σύστηµα (Λινοπεράµατα-Ιεράπετρα), Υ/Σ Θεσσαλονίκη Χ (Φοίνικας) - Κ.∆. Θεσσαλονίκη ΙV (N. Ελβετία) και ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - Υ/Σ Ν. Χαλκηδόνας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/2/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος ως μέσου αύξησης της ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού προορισμού»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/9/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/10/2011
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Δημιουργία, συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων μιας περιοχής"- 2η Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ΄ φάση)" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (30/12/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/10/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 1/2/2012

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης και διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων- ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (05/12/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/11/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 13/12/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Περιφέρεια: Αττικής

«Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/3/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/5/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Συµπλήρωση της εργαστηριακής υποδοµής του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (ΙΓΕΜΚ) του ΕΘΙΑΓΕ»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Συμφωνίας/νιών Πλαισίου για την Προμήθεια Ειδών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό, εξοπλισμός τηλεφωνίας, περιφερειακά, αναλώσιμα)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 2/9/2010

Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
moreπερισσότερα...

«Ελληνική Εβδομάδα Μόδας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/9/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«To Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (Κτήριο Αθήνας)-3η Τροποποίηση της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (30/12/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2008

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) Β Φάση" - Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (12/10/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/4/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/9/2011
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογία – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων στην συμμετοχή σε Κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών του ESFRI/2006» - 1η Τροποποίηση της Πράξης "Γήρανση στην Ελλάδα: επεκτείνοντας το SHARE" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (29/1/2016)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/8/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2011
31/12/2015 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«CLARIN - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στην Κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής στα πλαίσια του ESFRI/2006»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/9/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2011

Εκδούσα Αρχή:
moreπερισσότερα...

«CESSDA – EMSO – ARGO – INFRAFRONTIER - PRACE - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» - 1η Τροποποίηση της Πράξης "Ελληνικά Πολυεπιστημονικά Μετρητικά Συστήματα Βυθού EΜΣΟ - Ελληνική θέση" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (10/7/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/10/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«LIFEWATCH – HIPER – ELI - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006». 1η τροποποίηση της Πράξης "Ερευνητική Υποδομή Extreme Light Infrastructure «ΕΛΙ»" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (7/8/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/10/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/12/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

DARIAH – BBMRI - EATRIS - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/10/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Δημιουργία Πρότυπου Εμπορικού Σήματος Ποιότητας"- 1η Τροποποίηση της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (09/03/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/1/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/6/2012

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006" - 1η Απόφαση Τροποποίησης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (23/11/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/4/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/7/2012
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

INFRAFRONTIER ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006 - 2η Τροποποίηση της Πράξης "Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (29/1/2016)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/4/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/7/2012
31 ∆εκεµβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«DARIAH ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» - 1η Τροποποίηση της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (25/9/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/4/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/7/2012
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006" - 1η Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (23/6/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/5/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 7/9/2012
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

BBMRI ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006-Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 27/9/2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/7/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2013
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/ επανακατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων - 1η Τροποποίηση της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (17/10/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/3/2012
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΑ (αφορά την ΕΥΔ ΕΠΑΕ) - 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΩΣ ΕΦΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΑΑ" (27/10/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/10/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/5/2013
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«EATRIS ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/10/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2013
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρισιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Υπόγεια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αγίου Στεφάνου και Νέας Χαλκηδόνας» - Απόφαση Ένταξης Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/7/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/2/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/4/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Οριζόντιο Εργο -Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/3/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/4/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου

«Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος ως μέσου αύξησης της ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού προορισμού». Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΗ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ" - ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/02/2017)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/4/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 19/4/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Υποβρύχια διασύνδεση Κω - Καλύµνου»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 8/7/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου – ΚΩ" - Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (29/7/2016)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/7/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/9/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ)» - Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικής Ενίσχυσης «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ)»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/9/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας

«To Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (Κτήριο Πάτρας) - 3η Τροποποίηση της Πράξης "Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Πάτρας" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (30/12/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/7/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2008

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Διαμόρφωση Εκθεσιακού Χώρου» της Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών που λειτουργεί η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στο Καστρίτσι Αχαΐας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/7/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/7/2011

Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
moreπερισσότερα...

Περιφέρεια: Κεντρικης Μακεδονίας

BBMRI Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006-Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 27-09-2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/7/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2013
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 400 Kv για τη σύνδεση του υποσταθμού υπερυψηλής τάσης Λαγκαδά με τον υποσταθμό υπερυψηλής τάσης Φιλίππων»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/2/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/4/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων για την υπόγεια γραμμή μεταφοράς 150kv Φοίνικας -Νέα Ελβετία» - Απόφαση ένταξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/7/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/2/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/4/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Περιφέρεια: Πελοποννήσου

BBMRI ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006-Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 27-09-2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/7/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2013
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Κατασκευή υποσταθμών υπερυψηλής τάσης Μεγαλόπολης και Νέας Σάντας» - Απόφαση Ένταξης Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης «Κατασκευή υποσταθμού υπερυψηλής τάσης Μεγαλόπολης και Νέας Σάντας – 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/7/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/2/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/4/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας

«Ανάπτυξη των ειδικών μορφών και υποδομών του τουρισμού, με την αξιοποίηση της δημόσιας τουριστικής περιουσίας» - 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΧΚΠ)" (20/10/2016)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/7/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 13/9/2011
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Περιφέρεια: Κρήτης

INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ -Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006 - Απόφαση Ένταξης της Πράξης ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (8/1/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/4/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/7/2012
31 ∆εκεµβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«EATRIS ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/10/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2013
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150kv για την τροφοδοσία του Υ/Σ Ηράκλειο Ι από το Σύστημα (Γραμμή μεταφοράς 150kv Λινοπεράματα-Ιεράπετρα)» - Απόφαση Ενταξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/7/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/2/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/5/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Περιφέρεια: Όλη η Ελλάδα

Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/1/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/1/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
moreπερισσότερα...

Ενέργειες για την απρόσκοπτη τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση της ευστάθειας του συστήματος. Μετρήσεις Ενέργειας που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίσπευση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού ενώ παράλληλα θα αυξηθεί και η αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/12/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/5/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
moreπερισσότερα...

"Επέκταση υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων υποδομών υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου".
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/11/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/12/2008

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
moreπερισσότερα...

Εποπτεία Αγοράς - Α
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
moreπερισσότερα...

"Βελτίωση του επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Δράσεις υποδομών Τουρισμού" - Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα, Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων Τουρισμού Διημέρευσης". ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (20/1/2017)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/9/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2012

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Σχεδιασµός, παραγωγή, έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) και διεκπεραίωση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της ΓΓΕΤ «Ε&Τ», καθώς και επικαιροποίηση των στοιχείων της βάσης δεδοµένων αποδεκτών του Ε∆
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/2/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε τομείς που αφορούν στις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (European Roadmap for Research Infrastructures by ESFRI)»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/2/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/3/2009

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - “Προµήθεια και εγκατάσταση µετρητών σε καταναλωτές χαµηλής τάσης µε στόχο την ορθολογική εκµετάλλευση του δικτύου και τη διαχείριση της ζήτησης”
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/3/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/6/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Προκήρυξη Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/4/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/7/2009

Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης
moreπερισσότερα...

«Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων για Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» - 6η Τροποποίηση της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (10/7/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/7/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Μελέτες ΕΥΔ για την υποστήριξη του ΕΠΑΝ ΙΙ» - 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 17/8/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/3/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 5/6/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Δημοσιότητα ΕΠΑΝ ΙΙ» - 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Οριζόντιο Εργο Δημοσιότητα για Δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/1/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 6/4/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 5/6/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ)» - Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: "Λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/2/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/4/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«∆ιµερείς, πολυµερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες –Ενέργειες συµµετοχής και οργάνωσης µικτών Επιτροπών και workshops». Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ: 02/06/2010)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/5/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
moreπερισσότερα...

Προκήρυξη της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας –Γαλλίας 2009»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/7/2009

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
moreπερισσότερα...

Προκήρυξη Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Ουγγαρίας 2009.
Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/7/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/9/2009

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
moreπερισσότερα...

«Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας 2010-2011» - Αποτελέσματα Αξιολόγησης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/11/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/10/2009

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

"Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία-Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MarinERA: Facilitating the coordination of national and regional marine RTD programmes in Europe"
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/9/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 9/10/2009

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - «∆ηµοσιότητα - Ευαισθητοποίηση σε θέµατα ποιότητας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Δράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης για την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας (ΟΧΕ) και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)» - 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (03/06/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 για εξειδίκευση, προγραµµατισµό, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση»- 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Τεχνική υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013."(ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ: 19/9/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 2/9/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Προµήθεια εξοπλισµού Πυροσβεστικών σταθµών ΒΙΠΕ» - 2η Τροποποίηση της Πράξης "Εξοπλισμός Πυροσβεστικών Σταθμών σε επιλεγμένες ΒΙ.ΠΕ." στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" και "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/7/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/2/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ» - 1η Τροποποίηση της Πράξης (NEO ΑΡΧΕΙΟ 9-7-2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/1/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς του Εµπορίου και του Καταναλωτή»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/7/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 1/8/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιµατισµού»- 4η Τροποποίηση της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (12-11-2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/7/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/6/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Συµπλήρωση της εργαστηριακής υποδοµής του ΕΘΙΑΓΕ για τη διαπίστευση δοκιµών σε ελαιόλαδο» - Αποφάσεις Τροποποιήσεων Πράξεων. ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ (12/10/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/7/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Μονάδα ∆ικαίου Ενέργειας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 2/8/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι» - Απόφαση Απένταξης Πράξης & Ένταξης Πράξεων Κρατικής Ενίσχυσης «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι – Στερεά Ελλάδα-Αττική» (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ: 31/12/2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2015
έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτή υπηρεσιών» - 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Υποστήριξη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/04/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 8/9/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Επέκταση δικτύου διανοµής (19 bar) από Οινόφυτα έως Χαλκίδα και εγκατάσταση συστήµατος διανοµής (19 bar, 4 bar) για βιοµηχανικούς καταναλωτές σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/10/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Eγκατάσταση µετρητικών/ρυθµιστικών (M/R) σταθµών φυσικού αερίου για τροφοδότηση δικτύων διανοµής» Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ: 5/11/2010)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/1/2012

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

“Επέκταση του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και ενίσχυση της δυναµικότητας και ευστάθειας του”
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/4/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/10/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Επενδυτικός Νόμος 3299/2004
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/12/2004
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2010

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
moreπερισσότερα...

«Εβδοµάδα Επιστήµης και Τεχνολογίας – Οριζόντιες ενέργειες»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/5/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2009

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/9/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/8/2016

Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργείο Ανάπτυξης
moreπερισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έργου MariFish
Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/3/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/3/2010

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
moreπερισσότερα...

Πρόσκληση προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ/Κ) του ΥΠΟΙΑΝ για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ενσωμάτωση και ενίσχυση της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» - 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (26/4/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/4/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών & υποστήριξης καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης» - 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ: 9/4/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/4/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Καθορισμός εξειδικευμένων προδιαγραφών και κριτηρίων για τη σύνταξη και αξιολόγηση μελετών ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO II» - 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 17/10/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/4/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/2/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Παρατηρητήριο Εμπορίου (πιλοτική λειτουργία)», η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία πράξης: «Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, παραγωγής στρατηγικής, πληροφόρησης σε ζητήματα αγορών κλπ» - Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (03/12/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/4/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/4/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ και το ∆ΝΤ»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/5/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/5/2010

Εκδούσα Αρχή: ική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Παρεµβάσεις υποστήριξης της ερευνητικής πολιτικής»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Παρεµβάσεις που υποστηρίζουν εµπλεκόµενους φορείς λειτουργίας και εποπτείας του ενεργειακού τοµέα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς»-Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 04-07-2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

 «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος ως μέσου αύξησης της ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού προορισμού» - 2η Τροποποίηση της Πράξης "Ανάδειξη Ορειβατικής Διαδρομής Ολύμπου, Εγκατάσταση Συστημάτων Προστασίας και Εξοικονόμησης Ενέργειας" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (29/12/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/2/2011

Εκδούσα Αρχή:  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες για την ωρίμανση και προετοιμασία δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή» - 1η Τροποποίηση της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (9/4/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/7/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Υποστηρικτικές Ενέργειες για τη δράση Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) - Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Οριζόντιας Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (20/09/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/11/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
moreπερισσότερα...

«Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρουμανίας 2011-2012»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/9/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/10/2010

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή χρηματοπιστωτικών οργανισμών με σκοπό την συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων τους από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ Οίκον»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/9/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/10/2010

Εκδούσα Αρχή: Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
moreπερισσότερα...

«Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας/εγκατάστασης στην Ελλάδα της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδοµής µεγάλης κλίµακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (ΚΜ3Νet)». Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξης. ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (13/1/2017)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/9/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Σερβίας 2010-2012» - Ανακοίνωση: Δεν θα υλοποιηθεί η Δράση καθώς δεν θα προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/10/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/11/2010

Εκδούσα Αρχή: Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
moreπερισσότερα...

«Σχεδιασµός µιας ολοκληρωµένης πολιτικής ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, µε στόχο την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης στον Έλληνα πολίτη, αλλά και στον παραγωγό και τον επαγγελµατία»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/10/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2010

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) πράξεων κρατικών ενισχύσεων»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/3/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/4/2009
31/12/2015 (ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών)
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στον Τομέα των Υλικών 2010-2012»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/11/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 13/12/2010

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
moreπερισσότερα...

Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/11/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/5/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Επέκταση υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων υποδομών υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου-Απόφαση Απένταξης & Ένταξης Πράξεων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/11/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/5/2011
31/12/2015 - λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

ΕΟΜΜΕΧ – Αξιολόγηση Κρατικών Ενισχύσεων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2011
31/12/2015 - ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρήσεων και Εργαζομένων Νέων Επιχειρήσεων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/12/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/2/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/1/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/2/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, με στόχο την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης στον Έλληνα πολίτη, αλλά και στον παραγωγό και τον επαγγελματία»- 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με στόχο την ανάπτυξη υπεύθυνης καταναλωτικής συνείδησης." ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (30/12/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/2/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/3/2011
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Μελέτες Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/3/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/5/2011
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Κατασκευή Κέντρων Υψηλής Τάσης»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 16/3/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2011
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/3/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/6/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης και διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/4/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2011
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012» - Αποτελέσματα Αξιολόγησης ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (26/11/2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/4/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/5/2011

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το έργο, Επιλογή Συνεπενδυτών με σκοπό τη συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων τους, από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/4/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 9/6/2011

Εκδούσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ
moreπερισσότερα...

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς» - Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (11/4/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/5/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/7/2011

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters» - Παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι τις 30/06/2011
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/5/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2011

Εκδούσα Αρχή: Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
moreπερισσότερα...

«Πρόγραμμα Κατάρτισης για τις επιχειρήσεις των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας Δέρματος και Υπόδησης»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/5/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/7/2011
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας» - 1η Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (10/02/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/7/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2011
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κάλυψη τεσσάρων θέσεων στελεχών διοικητικής υποστήριξης
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/7/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/9/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεπενδυτή/ων με σκοπό τη συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων του από κοινού με κεφάλαια του "Ταμείου Επιχειρηματικότητας" για την Δράση "Τεχνολογική Ανάπτυξη, Περιφερειακή Συνοχή, Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια και Συνέργεια - Δικτύωση"
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 5/9/2011

Εκδούσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ αε
moreπερισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ»- Πληροφοριακά στοιχεία από την ολοκλήρωση υποβολής των προτάσεων (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 25/9/2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/9/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/10/2011

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας - διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών - 2η Τροποποίηση Πράξης - ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ (24/9/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/10/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 5/12/2011

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC Joint Undertaking/ European Nanoelectronics Initiative Advisory Council JU"
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 2/12/2011

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ στον Τομέα των Υλικών 2011-2013» της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/1/2012

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας, 2012-2014»- Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (12/05/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/4/2012

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων - ΚΡΗΠΙΣ - Αποτελέσματα Αξιολόγησης ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (14/12/2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 6/6/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/7/2012
Η παρούσα Δράση θα διαρκέσει έως την 30/7/2015
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων-Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης- Πιλοτική Φάση Λειτουργίας»- 1η Tροποποίηση της Απόφασης Προκήρυξης & 2η Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ (1/4/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/7/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/9/2012

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού - Joint Programming Initiatives
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/6/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/7/2012

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Προώθηση της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου (υδρογονάνθρακες)» - Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " Προώθηση της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου (Υδρογονάνθρακες)" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (7/3/2016)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/7/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2012

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Μελέτες ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας» - Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (4/12/2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/7/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/10/2012
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

«Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ» - Ανακοίνωση: Ακύρωση της Προκήρυξης
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/3/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/4/2013

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Αναβάθμιση και επέκταση της Διαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρμας «StartupGreece» - 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης. ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (9/3/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 6/4/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/6/2012
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού"- Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης: " Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου." ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/11/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2012
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Εξωστρέφειας" - 3η Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης "Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε Θέματα Εξωστρέφειας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (9/10/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/10/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/12/2011
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Κατάρτιση-Μετεκπαίδευση εργαζόμενων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών - Αποφάσεις Τροποποιήσεων ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ (7/8/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/8/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/10/2011
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεµβρίου 2015.
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET/ΕΣΠΑ»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/12/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/1/2013

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας: «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες»/«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2013» - Τροποποίηση των Αποφάσεων χρηματοδότησης-ένταξης για το σύνολο των έργων ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (18/9/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 5/4/2013

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες»/«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2013-14» - Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/11/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/4/2013

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015» Τροποποίηση των Αποφάσεων χρηματοδότησης-ένταξης για το σύνολο των έργων ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (18/9/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/4/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 3/6/2013

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Μετακινήσεις για την Επιτόπια Επίβλεψη-Παρακολούθηση-`Ελεγχο `Εργου του Τομέα Πολιτισμού, Ενταγμένων στο ΕΠΑΝ ΙΙ» - Απόφαση Ένταξη της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (24/7/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/4/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/6/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013"-Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποίημένος Οδηγός του Προγράμματος ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ (30/07/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/5/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 13/6/2013

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Οριζόντιο έργο Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου» - Απόφαση για την δημιουργία και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Γ. Γ. του ΥΠΑΑΝ - ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (27-02-2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/5/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 19/7/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015"- Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (03/06/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 7/11/2013

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Μετακινήσεις για την Επιτόπια Επίβλεψη - Παρακολούθηση - Έλεγχο Ενταγμένων στο ΕΠΑΝ ΙΙ Έργων Τουριστικών Υποδομών με Δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/10/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET/ΕΣΠΑ» - Απόφαση Τροποποίησης της Πρόσκλησης & Σύνοψη της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/12/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/1/2014

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Μετρήσεις ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς»- Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικής Ενίσχυσης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (31/07/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/7/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/9/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

"Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης" - Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τις 8 Περιφέρειες, Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/07/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/2/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/5/2014

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
moreπερισσότερα...

Εξοικονόμηση κατ Οίκον – Πρόγραμμα Αμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις - Απόφαση Ένταξης της Πράξης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (7/10/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/9/2015

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
moreπερισσότερα...

νέα αναζήτηση


infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης