Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Προκηρύξεις

Προκηρύξεις ανά Tομέα

Τομέας: Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανοιχτός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη της Υποδομής της Διαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρμας “STARTUPGREECE”»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/1/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/1/2014
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

«Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων για φοίτηση 450 ατόμων (καταρτιζόμενων), στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων “Κατάρτιση - Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών"»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/11/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/11/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών & Επενδύσεων
περισσότερα...

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης - ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (20/06/2017)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 8/4/2013
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

«Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/11/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2015
Εκδούσα Αρχή: Ένωση Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ
περισσότερα...

"2η Ευκαιρία" - Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης για απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/10/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2014
Εκδούσα Αρχή: Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
περισσότερα...

Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/3/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2015
Εκδούσα Αρχή: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
περισσότερα...

"Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

"Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Εξωστρέφειας" - 3η Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης "Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε Θέματα Εξωστρέφειας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης" ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (9/10/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/10/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/12/2011
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

Τομέας: Βιομηχανία

“Απόφαση διενέργειας ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ετήσιες Εκθέσεις 2013, 2014 με θέμα "Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα"» στο πλαίσιο της Πράξης «Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/9/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/9/2014
Εκδούσα Αρχή: Γενική Διεύθυνση Στήριξης της Βιομηχανίας, Διεύθυνση Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων
περισσότερα...

Προκήρυξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" - Απόφαση Παράτασης του Χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (26/08/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/8/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/10/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
περισσότερα...

"Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα" - Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος & Παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης έργων έως τις 31/12/2015 ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (8/7/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/4/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/7/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραµµατεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, χαμηλότοκα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πρώτη ημέρα υποβολής: 6/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
περισσότερα...

ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
Πρώτη ημέρα υποβολής: 6/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/3/2013
Εκδούσα Αρχή: ETEAN Α.Ε.
περισσότερα...

"Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013"
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/5/2013
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» της Πρωτοβουλίας JEREMIE
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/6/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/7/2012
Εκδούσα Αρχή: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
περισσότερα...

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας με την επωνυμία: «Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ)»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/5/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2016
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
περισσότερα...

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 1/11/2011
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/3/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/6/2011
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ)
περισσότερα...

«Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters» - Παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι τις 30/06/2011
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/5/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2011
Εκδούσα Αρχή: Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
περισσότερα...

Προκήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο:«Aνάπτυξη συστήματος υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας των Eλληνικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους κλάδους»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/2/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/3/2011
Εκδούσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ)
περισσότερα...

«Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου Προτυποποίηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιλεγμένων κατηγοριών, ομάδων και ειδών έργων-δραστηριοτήτων για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/11/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 19/11/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
περισσότερα...

«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/1/2011
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

«Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές» - Απόφαση Τροποποίησης και Παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος έως τις 26/03/2014 ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (13/1/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/11/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραµµατεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από τη Δ/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος (ΔΒΧΠ) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/6/2010
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος (ΔΒΧΠ) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
περισσότερα...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Εργαλείο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της Πρωτοβουλίας JEREMIE.
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/7/2010
Εκδούσα Αρχή: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
περισσότερα...

«Πράσινες Υποδομές 2010» - Τροποποίηση Οδηγού για το Πρόγραμμα ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (27/1/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/5/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/7/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

«Πράσινη Επιχείρηση 2010»-Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος (Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου) ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (30/05/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/5/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/7/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» - Απόφαση αποδοχής πρακτικού Νο 30/4-5-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα (1/8/2017)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/11/2009
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» - Απόφαση αποδοχής πρακτικού Νο 30/4-5-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα (1/8/2017)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/11/2009
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

Εγγύηση και Επιδότηση Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/12/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 8/4/2009
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
περισσότερα...

Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/9/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/8/2016
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργείο Ανάπτυξης
περισσότερα...

Επενδυτικός Νόμος 3299/2004
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/12/2004
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
περισσότερα...

Τομέας: Εμπόριο

«Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/4/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 19/9/2014
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

ΤΕΠΙΧ - Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/4/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/5/2014
Εκδούσα Αρχή: ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
περισσότερα...

Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/6/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2015
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργείο Ανάπτυξης
περισσότερα...

Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της υλοποίησης του έργου: «Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων» - Απόφαση μετάθεσης ημερομηνιών της με α.π. 377/19-07-2012 απόφασης επανάληψης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (13/8/2012)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/7/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 3/9/2012
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπορίου
περισσότερα...

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» - Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Πργράμματος. ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (28/9/2016)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/5/2012
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

Επανάληψη της διαδικασίας Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή /και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών ή αλλιώς συστάδων επιχειρήσεων (clusters) με οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις με έμφαση στο εμπόριο
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/12/2011
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων του ΥΠ.Α.Α.Ν στον Τομέα του Εμπορίου
περισσότερα...

Ανάδειξη Αναδόχου για την Προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή /και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών ή αλλιώς συστάδων επιχειρήσεων (clusters) με οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις με έμφαση στο εμπόριο
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/8/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 7/9/2011
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Εμπορίου
περισσότερα...

Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: "Φάση Α' Προσωρινή Λειτουργία του 1520 για την κάλυψη τρέχουσων αναγκών "
Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/8/2010
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων του ΥΠΟΙΑΝ στους Τομείς Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
περισσότερα...

Τομέας: Ενέργεια

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)» - Α Φάση - Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις / Frequently Asked Questions ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (18/08/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/6/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/8/2014
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσ. Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)
περισσότερα...

Ματαίωση και επαναπροκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/9/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2011
Εκδούσα Αρχή: ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)
περισσότερα...

«Εξοικονόμηση κατ Οίκον»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/2/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής:
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου, και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) ΥΠΕΚΑ
περισσότερα...

Ταμείο Εξοικονομώ κατ` οίκον - Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/9/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/10/2010
Εκδούσα Αρχή: ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
περισσότερα...

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/7/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/9/2009
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β)
περισσότερα...

«Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας (ΟΧΕ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 6/5/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/6/2009
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς Ενέργειας, Φυσ. Πλούτου και Μεταποίησης & Συ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β)
περισσότερα...

«Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/8/2009
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου, Μεταποίησης και ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) του Υπουργείου Ανάπτυξης.
περισσότερα...

Τομέας: Έρευνα και Τεχνολογία

Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν.3982/2011
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 19/1/2015
Εκδούσα Αρχή: Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου. Δ ιεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων
περισσότερα...

4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET/ΕΣΠΑ» - Απόφαση Τροποποίησης της Πρόσκλησης & Σύνοψη της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/12/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/1/2014
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
περισσότερα...

"Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015"- Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (03/06/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 7/11/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
περισσότερα...

"Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013"-Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποίημένος Οδηγός του Προγράμματος ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ (30/07/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/5/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 13/6/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
περισσότερα...

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015» Τροποποίηση των Αποφάσεων χρηματοδότησης-ένταξης για το σύνολο των έργων ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (18/9/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/4/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 3/6/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
περισσότερα...

«Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ» - Ανακοίνωση: Ακύρωση της Προκήρυξης
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/3/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/4/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
περισσότερα...

3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET/ΕΣΠΑ»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/12/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/1/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
περισσότερα...

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού - Joint Programming Initiatives
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/6/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/7/2012
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
περισσότερα...

«Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων-Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης- Πιλοτική Φάση Λειτουργίας»- 1η Tροποποίηση της Απόφασης Προκήρυξης & 2η Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ (1/4/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/7/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/9/2012
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
περισσότερα...

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας, 2012-2014»- Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (12/05/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/4/2012
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
περισσότερα...

Ανοικτός Eθνικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/7/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 1/8/2011
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
περισσότερα...

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς» - Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (11/4/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/5/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/7/2011
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε δύο (2) τμήματα για την υπογραφή Συμφωνίας/νιών Πλαισίου για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/1/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/2/2011
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
περισσότερα...

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Σερβίας 2010-2012» - Ανακοίνωση: Δεν θα υλοποιηθεί η Δράση καθώς δεν θα προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/10/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/11/2010
Εκδούσα Αρχή: Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γραφειακών Χώρων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 6/9/2010
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia
περισσότερα...

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συστημάτων Τηλεπαρουσίας, Τηλεδιάσκεψης και Τηλεσυνεργασίας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 3/9/2010
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/ Μονάδα Corallia
περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης
Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 2/8/2010
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γραφειακών Χώρων
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/5/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/6/2010
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
περισσότερα...

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την Επαλήθευση - Πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2015
Εκδούσα Αρχή: Corallia Clusters Initiative - Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά
περισσότερα...

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση οδηγού του προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (11/4/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 13/11/2009
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας Και Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ/ΕΤΑΚ)
περισσότερα...

Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Τροποποίηση οδηγού του προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (11/4/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/5/2010
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης
περισσότερα...

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/9/2010
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
περισσότερα...

Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out) - Τροποποίηση οδηγού του προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (11/4/2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
περισσότερα...

«Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/3/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2011
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
περισσότερα...

«Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε τομείς που αφορούν στις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (European Roadmap for Research Infrastructures by ESFRI)»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/2/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/3/2009
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
περισσότερα...

Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική – Φάση-2
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/10/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/12/2008
Εκδούσα Αρχή: Corallia - Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών συνεργατικών Σχηματισμών
περισσότερα...

Τομέας: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 9/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
περισσότερα...

Ματαίωση & Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/10/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/11/2014
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων
περισσότερα...

«Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την περίοδο 2014 – 2015»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/6/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/8/2014
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας,Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας
περισσότερα...

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την περίοδο 2013 - 2015» - Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (30-10-2013)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/9/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/11/2013
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» .
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/3/2013
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Τουρισμού, για δράσεις κατάρτισης Aνθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού.
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/11/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/11/2012
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων, Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων
περισσότερα...

Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Επίπλων»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/6/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/7/2011
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Αρχικής Εγκατάστασης και Τεχνικής Υποστήριξης ΙΤ Υποδομών και Εφαρμογών»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/6/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/6/2011
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
περισσότερα...

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2015
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών
Πρώτη ημέρα υποβολής: 9/10/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 1/2/2010
Εκδούσα Αρχή: ΕΦΕΠΑΕ
περισσότερα...

∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “∆ράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ”
Πρώτη ημέρα υποβολής: 16/7/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/9/2009
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)
περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίου με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ» για το προσωπικό της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και των ΕΦΔ του ΕΠΑΝ ΙΙ
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/6/2009
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για (Α) υπηρεσίες και λειτουργία Γραφείου Τύπου του ΕΠΑΝ ΙΙ (Β) λειτουργία και διαχείριση γραφείου ενημέρωσης κοινού του ΕΠΑΝ ΙΙ
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/6/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/6/2009
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

«Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters) Επιχειρήσεων στους τομείς ΒιοΑγροΔιατροφής, Βιοτεχνολογίας, και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Ένα Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/5/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/5/2009
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/1/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/1/2009
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίου «Ομαδική συνεργασία» για το προσωπικό της ΕΥΔ ΕΠΑΕ
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/12/2008
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/1/2009
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

Τομέας: Τουρισμός

ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα, χαμηλότοκα και άτοκα δάνεια για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/6/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/1/2017
Εκδούσα Αρχή: ETEAN A.E.
περισσότερα...

ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα-Προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/4/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/5/2013
Εκδούσα Αρχή: ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
περισσότερα...

«Εναλλακτικός Τουρισμός» - Απόφαση Παράτασης του Χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος, Τροποποιημένος Οδηγός & ΦΕΚ ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (26/08/2015)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/1/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/2/2012
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού
περισσότερα...

«Πράσινος Τουρισμός» - ΚΥΑ, ΦΕΚ & Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (21/10/2014)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/12/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/3/2011
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού
περισσότερα...

Τομέας: Πολλαπλές

Προκήρυξη προγράμματος: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/3/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/5/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
περισσότερα...

Προκήρυξη προγράμματος: "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/3/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/5/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
περισσότερα...

Προκήρυξη προγράμματος:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 8/7/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
περισσότερα...

Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/3/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/7/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Επιλογή ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ, 2014 – 2020) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου "Μελέτη και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών νοµικής και τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, για την εφαρµογή του Ν. 4262/2014 σε ό,τι αφορά τις µεταποιητικές δραστηριότητες αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας”
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/11/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/1/2015
Εκδούσα Αρχή: ∆ιεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων
περισσότερα...

«Προκήρυξη/Πληροφοριακό Δελτίο για την εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων: «Κατάρτιση-Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 7/11/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/11/2014
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
περισσότερα...

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: Ετήσιες Εκθέσεις για τα Έτη 2011, 2012, με Θέμα : «Η Κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/2/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/3/2011
Εκδούσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ)
περισσότερα...

Διακήρυξη Ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013” »
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/1/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/2/2011
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΕ
περισσότερα...

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης του κοινού σε θέματα του Νόμου για την υπερχρέωση καταναλωτών
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/8/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/8/2010
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
περισσότερα...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης