Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
'Αλλα Προγράμματα

22/10/2015 - INTERREG Αδριατικής-Ιονίου: Η ΕΕ επενδύει σχεδόν 100 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το νέο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)», με συνεισφορά πάνω από 83,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περίπου 16 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας. Η συνολική αξία του προγράμματος συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συνεισφορών, ανέρχεται σε 118 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR).  Θα ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή. Η γεωγραφική περιοχή του προγράμματος ταυτίζεται με την περιοχή που καλύπτεται από την EUSAIR και η οποία περιλαμβάνει τέσσερις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία και Σλοβενία), με τη συμμετοχή της Αλβανίας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κυρία Corina Crețu δήλωσε:«Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να συνεισφέρει άμεσα στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου μέσω της αξιοποίησης και της προστασίας του πλούσιου φυσικού, πολιτισμικού και ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας. Θα έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και έρευνας.»

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ικανότητα της περιοχής αυτής να προστατεύει τη φυσική της κληρονομιά. Χάρη στο πρόγραμμα, η περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου θα επωφεληθεί επίσης από ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών και κινητικότητας. Τέλος, στόχο του προγράμματος αποτελεί και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στην περιοχή.

 

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)» θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

  1. Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για μια καινοτόμο και έξυπνη περιφέρεια
  2. Μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μέσω της διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στην περιοχή
  3. Μεγαλύτερη διασύνδεση στην περιοχή
  4. Στήριξη στη διακυβέρνηση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της. Το ΕΤΠΑ θα επενδύσει περισσότερα από 199 δισεκατομμύρια ευρώ στις περιφέρειες της Ευρώπης κατά την περίοδο 2014-2020.

Το μέσο προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Τα κεφάλαια του ΜΠΒ οικοδομούν τις ικανότητες των χωρών αυτών, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση σταδιακών θετικών εξελίξεων στην περιοχή. Για την περίοδο 2014-2020, το ΜΠΒ έχει προϋπολογισμό περίπου 11,7 δισ. ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα του INTERREG

Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 2014-2020

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου

Συνεργασία μεταξύ περιφερειών και χωρών

Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης στο Twitter@EU_Regional

Ακολουθήστε την Επίτροπο Crețu στο Twitter@CorinaCretuEU

Λάβετε μέρος στη συζήτηση στο Twitter#CohesionPolicy #interreg

Facebook: «Η Ευρώπη στην Περιφέρειά μου»

Το Δελτίο στον ιστότοπο της ΕΕ

moreεπιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης