Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
'Αλλα Προγράμματα

15/6/2015 - SecureChain - Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες βιοενέργειας

Το SECURECHAIN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης Νο. 646457 για το χρονικό διάστημα από 04/01/2015 έως 31/03/2018. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων βιοενέργειας σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και είναι οικονομικά βιώσιμες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το ξύλο παραμένει ο βασικός πόρος για την αυξανόμενη παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στην Ευρώπη. Τα προγράμματα που αφορούν τον τομέα της βιοενέργειας στην περιοχή αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο την πρόκληση για εξασφάλιση στερεάς βιομάζας μακροπρόθεσμα, χωρίς αύξηση του ανταγωνισμού με άλλες χρήσεις της γης και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθεί με έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, η βιώσιμη βιοενέργεια μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προστασία έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Το SECURECHAIN προσκαλεί τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιοενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να συμμετέχουν στα Κουπόνια Καινοτομίας (Innovation Vouchers) για τη βιώσιμη κινητοποίηση της στερεάς βιομάζας ή/και τη χρήση της για την παραγωγή ενέργειας. Τα Κουπόνια Καινοτομίας θα παρακινήσουν τις ΜΜΕ να εξερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες είναι σε θέση να ενισχύσουν την ένταξη στην αγορά βιώσιμων συστημάτων βιοενέργειας στην περιοχή τους.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σε βάθος από μια διεθνή επιτροπή αξιολόγησης. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στο διαγωνισμό αυτό, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Περιφέρειάς σας.  Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων όπου περιγράφονται οι κανόνες, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής, μαζί με τη φόρμα υποβολής των προτάσεων.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή της πρότασης είναι στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

moreεπιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης