Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
'Αλλα Προγράμματα

27/5/2015 - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - SME Instrument

SME Instrument

Το SME Instrument δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της έμφασης που δίνεται από την Ε.Ε. για την υποστήριξη ιδιαίτερα καινοτόμων έργων στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία, «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». 

Απευθύνεται μόνο σε ΜμΕ (σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm) οι οποίες είναι εξαιρετικά καινοτόμες, υφιστάμενες, βιώσιμες και κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης.  Τα χρηματοδοτούμενα έργα καινοτομίας αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας στη διεθνή αγορά, αφού στόχος του SME Instrument είναι η εμπορική αξιοποίησή τους. Σημειώνεται πως δεν χρηματοδοτείται βασική έρευνα.

Μέσω μίας δέσμης προκηρύξεων, το SME Instrument παρέχει ενισχύσεις σε ΜμΕ ή σε κοινοπραξίες ΜμΕ. Το SME Instrument έχει στόχο να προωθήσει εξαιρετικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με σημαντικές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά.

Το SME Instrument περιλαμβάνει 13 θεματικά πεδία και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων.

 1. High risk ICT innovation
 2. Nanotech, or other advanced tech for manufacturing and materials
 3. Space research and development
 4. Diagnostics devices and biomarkers
 5. Sustainable food production and processing
 6. Seas and oceans (Blue growth)
 7. Low carbon energy systems
 8. Greener and more integrated transport
 9. Eco-innovation and sustainable raw material supply
 10. Urban critical infrastructure
 11. Biotechnology-based industrial processes
 12. Mobile e-government applications
 13. SME business model innovation

Πληροφορίες:

Εθνικά Σημεία Επαφής

 1. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής, ΔΙΚΤΥΟ –ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Τηλ. 210 3607 690, e-mail: tzamtzis@help-forward.gr
 2. κα Ελένη Σπυροπούλου, Τηλ. 210 3380 223, e-mail: espyropoulou@eea.gr

Σχετικοί Σύνδεσμοι: http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

moreεπιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης