Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Ψηφιακό και Έντυπο Υλικό
Δείτε όλο το Ψηφιακό και Έντυπο Υλικό από προηγούμενα έτη

  < 1 2 3 4   

Έργα του ΕΠΑΝ 2000-2006 που ξεχώρισαν - 28/8/2008

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" 2000 - 2006, χρηματοδότησε περισσότερα από 32.000 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της έρευνας και τεχνολογίας, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερα από 5 δις ευρώ.

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζονται, ενδεικτικά και μόνο, κάποια από τα εκατοντάδες έργα που τα καινοτομικά τους στοιχεία και τα αποτελέσματα που επέδειξαν, τους προσδίδουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, τα κάνουν άξια προς μίμηση. Είναι κατά το δυνατόν επιλεγμένα από διαφορετικού τύπου δράσεις, με στόχο να αναδειχθεί το εύρος παρέμβασης του Προγράμματος, η δε παρουσίασή τους ανά Περιφέρεια της Χώρας, (αντίστοιχα με την χωροθέτησή τους), επελέγη για να τονίσει ότι η Καινοτομία ανθίζει παντού, αλλά και ότι αποτελεί το ισχυρό ατού των Περιφερειών, αφού τα αποτελέσματά της ξεπερνούν την τοπική διάσταση και τις φέρνουν στο κέντρο των εξελίξεων.

Έργα του ΕΠΑΝ 2000-2006 που ξεχώρισαν


Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 25 - 25/8/2008

Δείτε στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος για την περίοδο Απρίλιος 2008 - Σεπτέμβριος 2008.
Ενημερωτικό Έντυπο για το ΕΠΑΝ ΙΙ - 12/8/2008

Ενημερωτικά στοιχεία επικοινωνίας με το ΕΠΑΝ ΙΙ

ΕΠΑΝ ΙΙ


Στόχοι του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος - 12/8/2008

Ενημερωθείτε σχετικά με τους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Β΄Εκδοση Αύγουστος 2008

Ενημερωθείτε σχετικά με τους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.


Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 24 - 9/4/2008

Δείτε στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος για την περίοδο Οκτώβριος 2007 - Μάρτιος 2008.
Στόχοι του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος - 21/3/2008

Ενημερωθείτε σχετικά με τους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Α΄Εκδοση Μάρτιος 2008

Ενημερωθείτε σχετικά με τους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.


< 1 2 3 4   


infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης