Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Εκδηλώσεις

1/7/2015 - Απολογισμός Ενημερωτικής Συνάντησης της ΕΛΑΝΕΤ με ενταγμένες επιχειρήσεις σχετικά µε την παράταση του προγράµµατος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου & Υπηρεσιών»

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση στα γραφεία του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), σχετικά µε την παράταση του προγράµµατος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου & Υπηρεσιών».

Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην ενηµέρωση των ενταγµένων στο πρόγραµµα επενδυτών σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, προκειµένου να τους χορηγηθεί παράταση υλοποίησης του έργου τους, σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το ΕΕΑ και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία, Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), η οποία αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ. Τη σχετική παρουσίαση πραγµατοποίησε η Υπεύθυνη του αρµόδιου τµήµατος κα Μάριον Παράσχη, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ.

Στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, στην οποία δόθηκαν διευκρινίσεις από τους κ.κ. Μάριον Παράσχη, Ελένη Γατσούλη και Φαίδωνα Ποπώφ, στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ, στα ερωτήµατα που διατυπώθηκαν από τους παρευρισκοµένους για διάφορα θέµατα, όπως:

-οι προϋποθέσεις λήψης της παράτασης,

-η δυνατότητα υποβολής αιτηµάτων τροποποίησης,

-η δυνατότητα υποβολής αιτηµάτων ενδιάµεσης και τελικής επαλήθευσης -οι ορθοί τρόποι εξόφλησης δαπανών,

-η διαδικασία εκχώρησης της δηµόσιας επιχορήγησης στην τράπεζα,

-ο συνδυασµός διαφορετικών χρηµατοδοτικών εργαλείων για το ίδιο έργο. moreεπιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης