Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Εκδηλώσεις

23/6/2015 - Ενημερωτική Εκδήλωση στις 24/06/2015 σχετικά με την Παράταση του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"στα γραφεία του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών

Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ∆ράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ΕΛΑΝΕΤ Θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών (Πανεπιστηµίου 44 και Χαρ. Τρικούπη) µε θέµα:

Παράταση του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» (ΠΕΠ)

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση των ενταγµένων στο Πρόγραµµα επενδυτών οι οποίοι, προκειµένου να τους χορηγηθεί παράταση σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος, πρέπει να προβούν σε συγκεκριµένες ενέργειες.

 

Δείτε εδώ την σχετική Πρόσκληση

moreεπιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης