Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Εκδηλώσεις

20/12/2013 - Απολογισμός εκδήλωσης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος Ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Αθήνα, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητηρίο Αθηνών

Την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράµµατος «Ενίσχυση ΜµΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου & Υπηρεσιών» στην Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), η οποία αφορούσε στους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράµµατος και στις δυνατότητες χρηµατοδότησής τους µέσω των υφισταµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το ΕΒΕΑ και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία, Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), η οποία αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ. 

Την παρουσίαση του προγράµµατος και των χρηµατοδοτικών εργαλείων πραγµατοποίησε η Υπεύθυνη του αρµόδιου τµήµατος κα Μάριον Παράσχη, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ

Στην εκδήλωση δόθηκαν διευκρινίσεις στα ερωτήµατα που ακολούθησαν την παρουσίαση και έγινε συζήτηση για πολλά θέµατα, όπως: 

  • ορθοί τρόποι εξόφλησης δαπανών, 
  • δυνατότητα υποβολής αιτηµάτων τροποποίησης, 
  • απαιτούµενα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης του δανείου, 
  • προϋποθέσεις έγκρισης των δανείων, 
  • περιορισµένο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του δανείου από την πλευρά της τράπεζας, 
  • διαδικασία εκχώρησης της δηµόσιας επιχορήγησης στην τράπεζα, 
  • ανάγκη για τεκµηρίωση της ίδιας συµµετοχής του δικαιούχου και της κερδοφορίας της επιχείρησης, 
  • σηµεία προσοχής στον έλεγχο σώρευσης De Minimis, 
  • συνδυασµό διαφορετικών χρηµατοδοτικών εργαλείων για το ίδιο έργο. 

Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε η κα. Κωνσταντίνα Τζιαφέτα, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ.moreεπιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης