Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νέα και Ενδιαφέροντα
27/12/2012 - Ανακοίνωση για τις παρατάσεις προθεσμίας ολοκλήρωσης έργων και τις τροποποιήσεις των Οδηγών στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ

Eνημερώνoουμε τους υποψήφιους επενδυτές, ότι με αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δόθηκε εξάμηνη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013:

  • ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'',
  • ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'',
  • ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων'' και
  • ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών''
  • "Πράσινη Επιχείρηση 2010''.

Παράλληλα με τις ίδιες αποφάσεις εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγών των προγραμμάτων:

  • ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'',
  • ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων''
  • "Πράσινη Επιχείρηση 2010"

οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

Στο αμέσως χρονικό διάστημα αναμένεται η δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ- εκτός από το πρόγραμμα ''Πράσινη Επιχείρηση 2010'' που δεν απαιτείται)  και η ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο ''Διαύγεια'' προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προχωρήσει στην αναλυτική ενημέρωση των Δικαιούχων και στην άμεση υλοποίηση των αποφάσεων.


backεπιστροφήinfoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης