Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ 2007-2013)
21/6/2010

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 09:00 – 15:00, στην αίθουσα New York (επίπεδο -1) του ξενοδοχείου CLASSICAL ATHENS IMPERIAL, (Αχιλλέως & Μεγ. Αλεξάνδρου – Πλατεία Καραϊσκάκη) Αθήνα, Στάση ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο).

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Η προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη είναι η παρακάτω:

Ι.Εισαγωγικό Μέρος

 • • Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.
 • • Χαιρετισμός από την πολιτική ηγεσία
 • • Εισήγηση από τον κ. Εμμανουήλ Πατεράκη, Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα και Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης
 • • Έγκριση των Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 8.4.2009

ΙΙ.Υλοποίηση του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Α. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ

 • • Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος: εξειδίκευση, εξέλιξη της εφαρμογής ανά 'Aξονα Προτεραιότητας, Δαπάνες, κανόνας Ν+3, συμβολή του Προγράμματος στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης
 • • Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων – Έγκριση
 • • Συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2009 - Έγκριση

Β. Ειδικά θέματα υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013

 • • Ενέργειες για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ 2007 – 2013.
 • • Πληροφόρηση – Δημοσιότητα
 • • Διαχειριστική επάρκεια Δικαιούχων του ΕΠΑΝ ΙΙ

Γ. 'Aλλα θέματα

 • • Τροποποίηση της γραπτής διαδικασίας - Έγκριση
 • • Χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE.
 • • Ενημέρωση για το κλείσιμο του ΕΠΑΝ (ΚΠΣ 2000 – 2006)
 • • Πολιτική Συνοχής: Επόμενη Προγραμματική Περίοδος

ΙΙΙ. Έγκριση αποφάσεων και συμπερασμάτων της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

IV. Προγραμματισμός της επόμενης συνεδρίασης


Το συνημμένο (ηλεκτρονικά) υλικό της συνεδρίασης περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα πρακτικά της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης 2009.


9/6/2010 Πλήρης Φάκελος για την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το ΕΠΑΝ ΙΙ
επιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης