Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013
8/4/2009

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 και ώρα 09:00 – 16:00, στην Αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του ξενοδοχείου DIVANI CARAVEL, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα.

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Η προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη είναι η παρακάτω:

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
2. Έγκριση των Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 27.3.2008
3. Χαιρετισμός από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη και τους Υφυπουργούς κ. Ι Μπούγα και κ. Γ. Βλάχο
4. Εισήγηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Ε. Σταυρόπουλο, Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα
5. Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος: εξειδίκευση, εξέλιξη της εφαρμογής ανά 'Aξονα Προτεραιότητας, κανόνας Ν+3
6. Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων
7. Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων
8. Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
9. Πληροφόρηση – Δημοσιότητα - Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠΑΝ ΙΙ
10. 'Aλλα θέματα
11. Συζήτηση
12. Έγκριση Αποφάσεων και Συμπερασμάτων


Το συνημμένο (ηλεκτρονικά) υλικό της συνεδρίασης του  ΕΠΑΝ περιλαμβάνει:

  1. Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του ΕΠΑΝ
  2. Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης
  3. Ενημέρωση για την Πρόοδο του Προγράμματος
  4. Παράρτημα ΕΠΑΝ
  5. Στοιχεία για το ΕΠΑΝ

 


Το συνημμένο (ηλεκτρονικά) υλικό της συνεδρίασης του  ΕΠΑΝ ΙΙ περιλαμβάνει:

1. Πρόσκληση για τη συνεδρίαση και Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης
2. Τα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27.3.2008
3. Την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
4. Το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠΑΝ ΙΙ και την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
5. Ενημέρωση για την πορεία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων του ΕΠΑΝ ΙΙ


24/4/2009 Πλήρης Φάκελος για την Επιτροπή Παρακολούθησης για το ΕΠΑΝ
24/4/2009 Πλήρης Φάκελος για την Επιτροπή Παρακολούθησης για το ΕΠΑΝ ΙΙ
επιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης