Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008
27/3/2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

A. Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ 'A αριθ. 260/55Δ/Φ.50/11 Ιαν. 2008 (ΦΕΚ 383 Β`Α 6.3.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, συνήλθε σε 1η Συνεδρίαση στις 27 Μαρτίου 2008, στην Αθήνα, κατόπιν της υπ 'Α αριθ. 2721/319/Φ.1 ΕΠ – 0308/12 Μαρτίου 2008 πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Ελευθέριου Σταυρόπουλου, Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
 2. Χαιρετισμός από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χ. Φώλια
 3. Εναρκτήρια ομιλία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Ε. Σταυρόπουλο, Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα
 4. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
 5. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Στρατηγική, Περιεχόμενο, Διατάξεις Εφαρμογής
 6. Παρουσίαση του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και των ενεργειών εξειδίκευσής του
 7. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων: Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση
 8. Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων
 9. Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠΑΕ
 10. Ενέργειες Μετάβασης στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο
 11. 'Aλλα θέματα
 12. Έγκριση Αποφάσεων & Συμπερασμάτων

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Στον συνημμένο Πίνακα παρουσιάζεται ο κατάλογος των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται και τα μέλη που συμμετείχαν με συμβουλευτική ιδιότητα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης και ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ κ. Παναγιώτης Δρόσος.

Παρακολούθησαν επίσης τη συνεδρίαση και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο κ. Petkov (MOF) και η κα. I.G. Ilieva (MA OP Competitiveness) της Βουλγαρίας.

Β. Αποφάσεις - Συμπεράσματα

Τα ειδικότερα συμπεράσματα και οι αποφάσεις έχουν ως εξής :

 1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
  Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη.
 2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
  Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος περιλαμβανόταν στον φάκελλο της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και επισυνάπτεται στο συνημμένο παράρτημα.
  Ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, στο οποίο ορίζεται ότι υπάρχει απαρτία όταν παρίσταται το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου.
 3. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
  Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις νέες κατευθύνσεις της πολιτικής της συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τη στρατηγική τις βασικές κατευθύνσεις και τη δομή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.
 4. Παρουσίαση του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και των ενεργειών εξειδίκευσής του
  Έγινε συνοπτική παρουσίαση της στρατηγικής και των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013.
  Επίσης η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
  Κατά τη συζήτηση στη διάρκεια της συνεδρίασης, αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για το περιεχόμενο των δράσεων του Προγράμματος και ιδιαίτερα για τα θέματα της πράσινης επιχειρηματικότητας και των καθαρών μορφών ενέργειας, της προώθησης της ισότητας και της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, της έρευνας και τεχνολογίας. Επισημάνθηκε από ορισμένα μέλη η ανάγκη το ΕΠΑΝ ΙΙ να συμβάλει με δράσεις του στη διαμόρφωση ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, μέσα από στήριξη και ενδυνάμωση δομών μονοθυριδικής εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου κ.λπ.

Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε και ενέκρινε τις βασικές κατηγορίες κριτηρίων ένταξης πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013 όπως περιλαμβάνονταν στον φάκελλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρουσιάζονται στο συνημμένο παράρτημα.

Οι κρατικές ενισχύσεις, πράξεις των οποίων επιλέγονται προς ένταξη στο Πρόγραμμα, πρέπει να υλοποιούνται στη βάση εγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης, ή απαλλακτικού κανονισμού οποιασδήποτε μορφής που αποτελεί περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με το σημείο 4.

Τα κριτήρια επιλογής προς ένταξη πράξεων των παραπάνω ενισχύσεων πρέπει να είναι συμβατά με τα κριτήρια επιλογής των ενισχύσεων, όπως αυτά προδιορίζονται στις αποφάσεις (Κανονιστικού ή/και Νομοθετικού χαρακτήρα) προκήρυξης των ενισχύσεων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ να εξειδικεύσει τα γενικά κριτήρια για την εφαρμογή τους στις διάφορες κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες που αφορούν στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων και το σχεδιασμό του σχετικού ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων.

Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε γνώση των διαδικασιών κατάρτισης καθώς και του περιεχομένου του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας του Προγράμματος το οποίο υποβλήθηκε στις 26.2.2008 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση, κατ`Α εφαρμογή του άρθρου 3 του ΕΚ 1828/2006.

Ενέργειες Μετάβασης στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για τη μετάβαση της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝ στο ΕΠΑΝ ΙΙ, τη διαδικασία εκχώρησης της διαχείρισης από τα Π.Ε.Π. στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις πράξεις «ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας» και για τον σχεδιασμό της διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Ελευθέριο Σταυρόπουλο να υπογράψει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝII

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


3/12/2010 Παράρτημα Απόφασης Επ.Πα. ΕπΑΕ
επιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης