Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ 2007-2013)
13/9/2013

Σας ενημερώνουμε ότι η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 09:00 στην αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του Ξενοδοχείου DIVANI Caravel,  Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα (Πλησιέστερος σταθμός Μετρό: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ).

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης είναι η παρακάτω:

1.  Διαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης / Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 5ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ.

2. Σύντομοι Χαιρετισμοί.

3. Έγκριση των Πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 13.11.2012.

4. Εισήγηση από τον κ. Γεώργιο Γιαννούση, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ,  Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. 

5. Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ 

  • Πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας. 
  • Πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας. 
  • Παρακολούθηση του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (ν+2/ν+3). 

6. Προετοιμασία κλεισίματος – Αναθεώρηση 2013 

  • Προετοιμασία κλεισίματος  
  • Παρουσίαση της πρότασης 3ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ (προς έγκριση) 
  • Παρουσίαση της Ανάλυσης που συνοδεύει την πρόταση 3ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ.

7. Ειδικά θέματα υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ 

  • Ενέργειες Πληροφόρησης – Δημοσιότητας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο   Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας 2007-2013. 
  • Ενημέρωση για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ.

8. Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής των προς χρηματοδότηση Πράξεων – Έγκριση αυτών. 

9. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020

  • Ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία της προετοιμασίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 
  • Επόμενα βήματα. 

10. Λοιπά θέματα

11. Συζήτηση - Αποφάσεις - Συμπεράσματα / Έγκριση αποφάσεων και συμπερασμάτων της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ.

 

 


17/9/2013 Πρόταση Αναθεώρησης του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (17-09-2013)
13/9/2013 Φάκελος για την 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το ΕΠΑΝΙΙ
επιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης