Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ 2007-2013)
29/10/2012

Σας ενημερώνουμε ότι η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  13 Νοεμβρίου 2012, και ώρα 14:30 στην αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του Ξενοδοχείου DIVANI Caravel,  Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα (Πλησιέστερος σταθμός Μετρό: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ).

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης είναι η παρακάτω:

 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 4ης  Συνεδρίασης της   Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ

2. Έγκριση των Πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 21.6.2010


3. Εισήγηση από τον κ. Γεώργιο Γιαννούση, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ


4. Υλοποίηση του ΕΠΑΝ ΙΙ / Απολογισμός – Προγραμματισμός 

 • Πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας. Πορεία υλοποίησης έργων προτεραιότητας. 
 • Εκτίμηση επίτευξης στόχων 2012 - Ενέργειες επιτάχυνσης που έχουν αναληφθεί.
 • Πρόοδος εκταμιεύσεων – Παρακολούθηση του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (ν+2/ν+3). 
 • Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών / δράσεων.

 

5. Ενημέρωση για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ


6. Αναθεώρηση ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

 • Ενημέρωση για την Αναθεώρηση του ΕΠΑΝ ΙΙ / χρονοδιάγραμμα έγκρισης από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.
 • Ενημέρωση για την Ανάλυση που συνοδεύει την πρόταση Αναθεώρησης.

 

7. Ειδικά θέματα υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013

 • Ενέργειες Πληροφόρησης – Δημοσιότητας για το ΕΠΑΝ ΙΙ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας 2007-2013. 
 • Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής των προς χρηματοδότηση Πράξεων – Έγκριση αυτών.

 

8. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020

 • Ενημέρωση για τη νέα  Διαρθρωτική Πολιτική.
 • Ενημέρωση για τη μέχρι τώρα πορεία της προετοιμασίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο (1η εγκύκλιος). Επόμενα βήματα.

 

9. Ειδικά θέματα

 • Καταπολέμηση της απάτης.
 • Κατευθύνσεις για εφαρμογή κανόνων κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με έργα   υποδομών.
 • Κατευθύνσεις σχετικά με εξειδίκευση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας.

 

10. Λοιπά θέματα

 

11. Έγκριση αποφάσεων και συμπερασμάτων της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ



Το συνημμένο (ηλεκτρονικά) υλικό της συνεδρίασης περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ιούνιος 2010).


9/11/2012 Πλήρης Φάκελος για την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το ΕΠΑΝ ΙΙ
8/11/2012 Πρόσθετο έγγραφο του φάκελου της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ: Τρέχοντα Θέματα ΟΠΣ
επιστροφή...



infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης