Ημερίδα ΕΠΑνΕΚ-κίνηση
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Σημαντικό το ενδιαφέρον του κοινού στην Ημερίδα Διαβούλευσης του ΕΠΑνΕΚ-Κίνηση, στις 3/4/14 στο Hilton.

Περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες παρευρέθηκαν στην Ημερίδα Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ - κίνηση», στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 3 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Hilton.

Στην έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης, απεύθυναν ομιλίες ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης, ο επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης ECFIN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Γιώργος Γιαννούσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζαννιάς, ο επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού Δημήτρης Πτωχός, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Γιάννης Παπαδόπουλος και ο ιδρυτής της εταιρίας Warply (Startup) Γιάννης Δοξαράς. Στην συνέχεια, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος στις συνεδριάσεις των επιμέρους ομάδων εργασίας για τους τομείς της οικονομίας στους οποίους θα δοθεί έμφαση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «ΕΠΑνΕΚ – κίνηση». Οι τομείς αυτοί είναι:

  • τουρισμός
  • αγροδιατροφικός τομέας
  • logistics
  • περιβαλλοντική βιομηχανία
  • υγεία συνολικά
  • παραγωγή εξοικονόμηση ενέργειας
  • τεχνολογίες πληροφορίες και τεχνολογιών
  • υλικά - κατασκευές
  • δημιουργικές βιομηχανίες

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης, η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους εννέα συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και άρα τα αποτελέσματα για την ανάκαμψη της οικονομίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας, θα είναι άμεσα.

Το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ-κίνηση, με προϋπολογισμό 3,73 δις ευρώ, θα είναι το μεγαλύτερο από τα επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και δίνοντας έμφαση στην καινοτομία με διπλασιασμό του προϋπολογισμού από 4% στο 8% και στις επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό.

Ειδικά για το Πρόγραμμα "Επανεκκίνηση" θα συσταθούν 9 Τομεακά Συμβούλια με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, ένα για κάθε τομέα προτεραιότητας, που θα παρακολουθούν την εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού, θα προτείνουν μέτρα και στρατηγικές για την ενίσχυση κάθε κλάδου και θα καταγράφουν εάν πράγματι εφαρμόζονται οι πολιτικές και ποιες επιπτώσεις έχουν στην ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιείται επίσης και ηλεκτρονική διαβούλευση επί των 9 στρατηγικών κειμένων του ΕΠΑνΕΚ-κίνηση, η οποία λήγει στις 22 Απριλίου και ώρα 17:00. Η κατάθεση προτάσεων και απόψεων θα ληφθούν υπόψη, κατά την τελική επεξεργασία του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ – κίνηση». Τα αναλυτικά κείμενα που τίθενται σε διαβούλευση είναι αναρτημένα στο www.antagonistikotita.gr

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» θα σταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ μέχρι τις 28 Απριλίου προβλέπεται να έχει σταλεί το σύνολο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων.