Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Εξατομικευμένες ενημερωτικές συναντήσεις στελεχών της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ την Τρίτη 23/4/2013 στα γραφεία του Εμπορικού&Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης [23/4/2013]


Ιδιαίτερα εποικοδομητικές αποδείχθηκαν οι εξατομικευμένες ενημερωτικές συναντήσεις των στελεχών της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’(ΕΠΑΝΙΙ)- ΕΦΕΠΑΕ) με τις επιχειρήσεις και υποψήφιους επενδυτές μέλη του ΕΒΕΘ οι οποίες  διεξήχθηκαν την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.


Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» και είχαν στόχο την παροχή διευκρινήσεων, χρήσιμων συμβουλών και οδηγιών στους επενδυτές και τις επιχειρήσεις του Νομού από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ι. Τσιτσόπουλο, Δ. Αντωνίου και Μ. Μπούκη για την όσο τη δυνατή ορθή υποβολή της πρότασης και την πληρότητα του φακέλου υποβολής.


Συνολικά παρουσιάστηκαν πάνω από 10 επιχειρηματικά σχέδια από ισάριθμες επιχειρήσεις όπου τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  έδωσαν απαντήσεις στα πολλά και σημαντικά ερωτήματα που τους τέθηκαν.
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα, συνεχίζεται μέχρι και τις 10/05/2013 και ώρα 17:00 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.ependyseis.gr.

 


Επιστροφή