Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Απολογισμός εκδήλωσης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [6/3/2013]


Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 με θέμα: Δυνατότητες Χρηματοδότησης Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου –Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Φορέας διαχείρισης του προγράμματος για την Κεντρική Μακεδονία) Ιωάννης Τσιτσόπουλος παρουσίασε στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και το σκοπό του προγράμματος, τις επιλέξιμες δαπάνες και ενέργειες, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, καθώς και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο τόσο της υποβολής όσο και της υλοποίησης του έργου τους εφόσον ενταχθούν. Παράλληλα αναφέρθηκε στις σημαντικές διευκολύνσεις του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό γεγονός τη συνεργασία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο προβολής και διαχείρισης του προγράμματος. Μετά το τέλος της εισήγησής του, απάντησε σε πληθώρα ερωτημάτων των μηχανικών δίνοντας χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή υποβολή της πρότασης.

Επίσης, τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος που ανέρχονται σε 90 εκ. ευρώ για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Δημήτρης Μήτρου υπογράμμισε ότι ο κλάδος –σε αυτό το κρίσιμο για τη χώρα σταυροδρόμι-
χρειάζεται μία εκ βάθρων αλλαγή νοοτροπίας. «Θα πρέπει να αποβάλλουμε την κουλτούρα του κρατισμού, της εσωστρέφειας, του μιμητισμού και του βολέματος και να
υιοθετήσουμε επαγγελματικές στρατηγικές που θα περιλαμβάνουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στην οποία ο κλάδος μας έχει το πλεονέκτημα λόγω τεχνογνωσίας.

Νέες παράμετροι που πρέπει να περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά πλάνα των μηχανικών είναι η δημιουργία αξίας, το υπολογισμένο ρίσκο, η ανταγωνιστικότητα, η αποδοτικότητα, η πιστοποίηση, η εξωστρέφεια, η δικτύωση και οι επιχειρηματικές συνέργειες σε οικονομικές δραστηριότητες υπάρχουσες αλλά και νέες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε το ΤΕΕ οφείλει, πέρα από όσα προτείνει ή απαιτεί από την Πολιτεία για τους μηχανικούς και την ανάπτυξη της χώρας και είναι εξίσου σημαντικά, να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα, τη γνώση και τη δυνατότητα επικοινωνίας των μηχανικών με τους παράγοντες της αγοράς, ώστε να  αποκτήσει ο κλάδος μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας που ακόμη και αν τη ενστερνιστεί μόνο ένα μικρό κομμάτι του, θα δημιουργήσει προοπτικές απασχόλησης για πολύ περισσότερους μηχανικούς. 

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσονταν σε μία σειρά σεμιναρίων – εκδηλώσεων και συνεδρίων που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ προκειμένου
να επιτύχει τους παραπάνω στόχους.


Επιστροφή