Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Νέα & Ενδιαφέροντα


ΤΕΠΙΧ - Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς [2/4/2014]


To Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων του Νομού Κεφαλονιάς με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης έως 16 εκ. ευρώ δημιουργείται για τη χρηματοδότηση δαπανών αγοράς νέου επαγγελματικού εξοπλισμού, αποθεμάτων, εμπορευμάτων και μετεγκατάστασης των επιλέξιμων επιχειρήσεων του Νομού Κεφαλληνίας.

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις επιλέξιμες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό Κεφαλληνίας για να συμμετέχουν από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Νησιωτικής – Τουριστικής Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό τη χρηματοδότηση δαπανών τους όπως περιγράφηκαν ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


Επιστροφή