Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Απολογισμός εκδήλωσης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος Ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Αθήνα, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητηρίο Αθηνών [20/12/2013]


Την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράµµατος «Ενίσχυση ΜµΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου & Υπηρεσιών» στην Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), η οποία αφορούσε στους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράµµατος και στις δυνατότητες χρηµατοδότησής τους µέσω των υφισταµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το ΕΒΕΑ και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία, Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), η οποία αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ. 

Την παρουσίαση του προγράµµατος και των χρηµατοδοτικών εργαλείων πραγµατοποίησε η Υπεύθυνη του αρµόδιου τµήµατος κα Μάριον Παράσχη, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ. 

Στην εκδήλωση δόθηκαν διευκρινίσεις στα ερωτήµατα που ακολούθησαν την παρουσίαση και έγινε συζήτηση για πολλά θέµατα, όπως: 

  • ορθοί τρόποι εξόφλησης δαπανών, 
  • δυνατότητα υποβολής αιτηµάτων τροποποίησης, 
  • απαιτούµενα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης του δανείου, 
  • προϋποθέσεις έγκρισης των δανείων, 
  • περιορισµένο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του δανείου από την πλευρά της τράπεζας, 
  • διαδικασία εκχώρησης της δηµόσιας επιχορήγησης στην τράπεζα, 
  • ανάγκη για τεκµηρίωση της ίδιας συµµετοχής του δικαιούχου και της κερδοφορίας της επιχείρησης, 
  • σηµεία προσοχής στον έλεγχο σώρευσης De Minimis, 
  • συνδυασµό διαφορετικών χρηµατοδοτικών εργαλείων για το ίδιο έργο. 

Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε η κα. Κωνσταντίνα Τζιαφέτα, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ.


Επιστροφή