Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Απολογισμός εκδήλωσης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος Ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Ρόδο, Επιμελητήριο Δωδεκανήσου [19/12/2013]


Την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράµµατος «Ενίσχυση ΜµΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου & Υπηρεσιών» στην Αίθουσα «Γεώργιος Καραγιάννης» του Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου στη Ρόδο, η οποία αφορούσε στους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράµµατος και στις δυνατότητες χρηµατοδότησής τους µέσω των υφισταµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία, Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), η οποία αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ. 

Την παρουσίαση του προγράµµατος και των χρηµατοδοτικών εργαλείων πραγµατοποίησε η κα Χαρά Παπαντώνη, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ προς τους δυνητικά δικαιούχους. 

Στην εκδήλωση δόθηκαν διευκρινίσεις στα ερωτήµατα που ακολούθησαν των παρουσιάσεων και έγινε συζήτηση για πολλά θέµατα, όπως: 

  • ορθοί τρόποι εξόφλησης δαπανών, 
  • δυνατότητα υποβολής αιτηµάτων τροποποίησης, 
  • απαιτούµενα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης του δανείου, 
  • προϋποθέσεις έγκρισης των δανείων, 
  • περιορισµένο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του δανείου από την πλευρά της τράπεζας, 
  • διαδικασία εκχώρησης της δηµόσιας επιχορήγησης στην τράπεζα, 
  • ανάγκη για τεκµηρίωση της ίδιας συµµετοχής του δικαιούχου και της κερδοφορίας της επιχείρησης, 
  • σηµεία προσοχής στον έλεγχο σώρευσης De Minimis, 
  • συνδυασµό διαφορετικών χρηµατοδοτικών εργαλείων για το ίδιο έργο. 

Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε ο κ. Γεώργιος Τρουλάκος, ∆ιευθυντής της ∆ΕΤΑΠ


Επιστροφή