Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Απολογισμός εκδήλωσης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος Ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Μυτιλήνη, Επιμελητήριο Λέσβου [17/12/2013]


Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Επιμελητήριο Λέσβου και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία, Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), η οποία αποτελεί Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Την παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποίησε ο κ Φαίδων Ποπώφ, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Περιφερειακός Δ/ντης της Τράπεζας Πειραιώς κ. Στυλιανός Ηλιάδης, οποίος παρουσίασε τα χρηματοδοτικά προϊόντα της τράπεζας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Στην εκδήλωση δόθηκαν διευκρινίσεις στα ερωτήματα που ακολούθησαν τις παρουσιάσεις και έγινε συζήτηση για την αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων με την υποστήριξη του ΕΣΠΑ. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων εστιάστηκε σε αρκετά θέματα, όπως:

  • στην υλοποίηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου,
  • στα είδη των αιτημάτων τροποποιήσεων,
  • στη διαδικασία της λήψης δανείου,
  • στο πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα για τη διαδικασία έγκρισης του δανείου,
  • στο πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του 30% των δαπανών,
  • στη μη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών στο Αίτημα Επαλήθευσης /Πιστοποίησης,
  • στη δυσκολία αδειοδότησης των επιχειρήσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Επιστροφή